Šv. Marijos Dominykos Mazzarello šventė Palemono bendruomenėje

. Naujienos | 0
2019 gegužės 13 d. saleziečių šeima visame pasaulyje švenčia Marijos Krikščionių pagalbos dukterų instituto įsteigėjos Šv. Marijos Dominykos Mazzarello šventę.
Palemono bendruomenės sesės šią šventę šventė kartu su Palemono parapijiečiais ir saleziečiais bendradarbiais.
Vakaro Šv. Mišių aukai Palemono bažnyčioje vadovavo kun. Vidmantas Balčaitis. Eucharistijos pabaigoje visus jos dalyvius jis palaimino su Šv. Marijos Dominykos Mazzarello relikvija ir norintys galėjo ją pagerbti. Po šv. Mišių seserys salezietės ir saleziečiai šventė bendrystę seserų saleziečių namuose.

Atvelykis Dienos Centre

. Naujienos | 0

Gegužės 1 dieną Dienos Centre vyko Atvelykio popietė, kurią organizavo buvusios Vaikų Dienos Centro auklėtinės šaulės Evelina ir Kamilė. Merginos vaikams paruošė įdomių žaidimų, estafečių, kurių metu DC vaikai ieškojo paslėptų užduočių, mokėsi pasitikėti draugu, padėti draugui įveikti kliūtis. Dienos žaidimus vainikavo šokoladinių kiaušinių paieška miškelyje. Vaikai dėkojo Dievui už įdomiai praleistą laisvadienį ir linkėjo šaulėms Evelinai ir Kamilei sėkmės jų pasirinktame kelyje.

s.Irutė FMA

 

Misionieriaus Ruandoje, Kun. Hermano Šulco SDB apsilankymas pas seseris salezietes 

. Naujienos | 0
2019 balandžio 6 -7 dienomis Kauno (Palemono) seserų saleziečių bendruomenėje viešėjo kun. Hermanas Šulcas SDB, kuris jau 40 metų yra misionierius Ruandoje. Taip pat šiais metais jis švenčia 50 metų kunigystės jubiliejų ir 80 – metį. Kun. Hermanas su sesėmis pasidalijo misijų Ruandoje patirtimis, kasdieniais džiaugsmais ir iššūkiais, kuriuos patiria tarnaudamas Afrikoje. Sekmadienį aukojo Šv. Mišias Kauno Palemono parapijos bažnyčioje, kurių metų sakė parapijiečiams homiliją. Šv. Mišių pabaigoje seserys ir saleziečiai bendradarbiai pasveikino kun. Hermaną su jo jubiliejiniais metais.