Šv. Pranciškus Salezas

. Naujienos | 0

Šiandien, sausio 24 dieną, minime šv. Pranciškų Salezą, jo 400 metų mirties- gimimo dangui sukaktį. 2022 metais gruodžio 28 dieną Popiežius Pranciškus paskelbė apaštalinį laišką. „Totum amoris est“, kuriame apžvelgia šio Bažnyčios mokytojo, garsiojo „Traktato apie Dievo meilę” autoriaus, dvasingumą, mokymą ir gyvenimą.
Šiam laiške Popiežius rašo: „ Štai tikrasis klausimas, kuris pranoksta bet kokį nenaudingą griežtumą ar užsisklendimą savyje: klausti kiekvienoje situacijoje, kiekviename pasirinkime, kur yra labiau mylima. Ne veltui šv. Pranciškų šventasis Jonas Paulius II vadina „Dieviškosios meilės daktaru“ ir ne dėl to, kad parašė galingą Traktatą, bet dėl to, kad buvo tos meilės liudytojas. Patikime save šiam šventąjam. Tegul šventojo vyskupo keturių šimtų metų gimimo dangui sukaktis padeda mums pamaldžiai jį prisiminti, o jo užtarimu tegul Viešpats išlieja gausių Dvasios dovanų ant šventos ir Dievui ištikimos tautos.

Keletas šv. Pranciškaus Salezo minčių:

Nepraraskite drąsos dėl savo netobulumų, bet nedelsdami užsiimkite jų pašalinimu. Tai pradėkite
kiekvieną dieną iš naujo.

Būtina susitaikyti su kitais, bet pirmiausia reikia susitaikyti su savimi ir savo netobulumais.

Nenorėkite būti gerais, bet troškite būti labai gerais.

Ne dėl didelių darbų mes patinkame Dievui, bet dėl to, su kokia meile atliekame tuos darbus.

Praeitį atiduokime Dievui, dabartį- mūsų ištikimybei, o ateitį paveskime Dievo Apvaizdai.

Nėra nei vieno pašaukimo, kuris neturėtų savų nesėkmių ar nusivylimų.

Reikia turėti kantrią širdį: dideli planai realizuojasi tik su didele kantrybe.

Liūdesys ir melancholija yra blogi draugai, kurie nuliūdina sielą.

 

Nuotrauka iš www.cgfmanet.org

. Naujienos | 0
Palemono bendruomenės sesių saleziečių ir saleziečių bendradarbių susikaupimo diena.
2022 11 26 d. Kaune, sesių saleziečių namuose Palemone, vyko bendra Palemono bendruomenės sesių ir saleziečių bendradarbių maldos ir bendrystės diena. Joje dalyvavo ir salezietės bendradarbės iš Kėdainių. Susitikimo dalyviams pranešimą tema “Duok man sielas, visa kita pasiimk” skaitė kun. Ryan Oliver Bautista SDB. Susikaupimo dienos dalyviai dalyvavo Šv. Mišiose, kurioms vadovavo kun. Petras Kanapka. Po pietų kun. Petras Kanapka pristatė Dievo žodžio mąstymo metodiką pagal Šv. Ignaco dvasingumą ir padėjo maldos dalyviams susitikti su Dievu mąstant pateiktą Šv. Rašto ištrauką. Šia bendrystės patirtimi susikaupimo dienos dalyviai pradėjo Advento laikotarpį ir naujus liturginius metus.

Vasaros džiaugsmai

. Naujienos | 0

 

Vasara be linksmybių, ne vasara! Ar galima linksmybes suderinti su mandagumu, gerumu, malda? O, anot kun. J. Bosko žodžių: “Žaiskite, šokinėkite, darykite, ką norite, tik nenusidėkite”? Ar visa tai įmanoma įgyvendinti pramogaujant!? Tikrai taip! Ir tuo gali pasidžiaugti Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo bei Vilniaus šv. Jono Bosko parapijų vaikai ir jaunimas kartu su savanoriais bei broliais saleziečiais ir seserimis salezietėmis.

Tik prasidėjus vasarai, birželio 27- liepos 1 d., Kaišiadoryse esančios seserys salezietės subūrė vaikus, kad vasaros džiaugsmus galėtų patirti kartu, bei mėgautis linksmybėmis, žaidimais, piknikais, būreliais, maldos momentais ir naujomis žiniomis apie dvasinius dalykus KITAIP: per interaktyvias veiklas, žaidimus ir trumpus sustojimus dienos bėgyje. Kiek džiaugsmo, nuoširdaus vaikiško juoko, smalsumo, žingeidumo ir troškimo visame kame dalyvauti net ir plieskiant kaitriai saulei, žinant, jog po to laukia atgaiva: vandens žaidimai ir “lauko dušas”. Visą savaitę visi: vaikai, savanorės, seserys salezietės, mėgavomės buvimu kartu šeimos dvasioje, Dievo malonės ir švč. M. Marijos apsuptyje. O koks džiaugsmas visiems vaikams pažinti ir priimti stovyklos savanores (Augustę R., Kamilę P., Martyną S., Dovilę S., Eveliną R.) kaip vyresnias seseris Kristuje! Ne kaip vadovaujančias, ar nurodančias, ką jiems veikti, bet kaip seseris, kurios visame kame dalyvauja kartu su vaikais, kuriomis galima pasitikėti, su kuriomis galima linksmai leisti laiką ir melstis, klausti patarimo, …

Prabėgus nuostabiai buvimo kartu savaitei, ses. Jolanta Gurskaitė prisijungė prie Vilniaus brolių saleziečių organizuojamos dieninės vaikų ir jaunimo stovyklos, kuri vyko liepos 18-29 d., Vilniaus šv. Jono Bosko parapijoje.

Vasara tik įsibėgėjo, o kai kam jau ir įpusėjo! Tad linkime visiems gražaus poilsio, atgaivos ir Dievo malonių su kun. J. Bosko mintimi: “Žaiskite, šokinėkite, darykite, ką norite, tik nenusidėkite”.