Vasaros džiaugsmai

. Naujienos | 0

 

Vasara be linksmybių, ne vasara! Ar galima linksmybes suderinti su mandagumu, gerumu, malda? O, anot kun. J. Bosko žodžių: “Žaiskite, šokinėkite, darykite, ką norite, tik nenusidėkite”? Ar visa tai įmanoma įgyvendinti pramogaujant!? Tikrai taip! Ir tuo gali pasidžiaugti Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo bei Vilniaus šv. Jono Bosko parapijų vaikai ir jaunimas kartu su savanoriais bei broliais saleziečiais ir seserimis salezietėmis.

Tik prasidėjus vasarai, birželio 27- liepos 1 d., Kaišiadoryse esančios seserys salezietės subūrė vaikus, kad vasaros džiaugsmus galėtų patirti kartu, bei mėgautis linksmybėmis, žaidimais, piknikais, būreliais, maldos momentais ir naujomis žiniomis apie dvasinius dalykus KITAIP: per interaktyvias veiklas, žaidimus ir trumpus sustojimus dienos bėgyje. Kiek džiaugsmo, nuoširdaus vaikiško juoko, smalsumo, žingeidumo ir troškimo visame kame dalyvauti net ir plieskiant kaitriai saulei, žinant, jog po to laukia atgaiva: vandens žaidimai ir “lauko dušas”. Visą savaitę visi: vaikai, savanorės, seserys salezietės, mėgavomės buvimu kartu šeimos dvasioje, Dievo malonės ir švč. M. Marijos apsuptyje. O koks džiaugsmas visiems vaikams pažinti ir priimti stovyklos savanores (Augustę R., Kamilę P., Martyną S., Dovilę S., Eveliną R.) kaip vyresnias seseris Kristuje! Ne kaip vadovaujančias, ar nurodančias, ką jiems veikti, bet kaip seseris, kurios visame kame dalyvauja kartu su vaikais, kuriomis galima pasitikėti, su kuriomis galima linksmai leisti laiką ir melstis, klausti patarimo, …

Prabėgus nuostabiai buvimo kartu savaitei, ses. Jolanta Gurskaitė prisijungė prie Vilniaus brolių saleziečių organizuojamos dieninės vaikų ir jaunimo stovyklos, kuri vyko liepos 18-29 d., Vilniaus šv. Jono Bosko parapijoje.

Vasara tik įsibėgėjo, o kai kam jau ir įpusėjo! Tad linkime visiems gražaus poilsio, atgaivos ir Dievo malonių su kun. J. Bosko mintimi: “Žaiskite, šokinėkite, darykite, ką norite, tik nenusidėkite”.

 

su Šv. Kalėdom!

. Naujienos | 0

Kalėdos 2021

„Nebijokite! Štai aš skelbiu jms gerąją naujieną, kuri bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas“ (Lk2,11)

„Kalėdos yra tada, kai tu kiekvieną dieną nusprendi gimti iš naujo ir į savo sielą įsileidi Dievą.

Esi tu Kalėdų eglutė, kai atlaikai didžiuosius gyvenimo sunkumus. Kalėdinės dekoracijos esi tu, kuomet dorybės puošia tavo gyvenimą. Tu esi Kalėdų varpas, kada kvieti taisytis ir sieki susitaikinimo.

Tu esi Kalėdų šviesa, kai savo gyvenimu, kantrybe, linksmumu ir geranoriškumu nušvieti kelią kitiems. Kalėdų angelas esi tu, kai neši pasauliui ramybės, teisingumo ir meilės žinią. Tu esi Kalėdų žvaigždė, kai nukreipi kažką į Dievą. Taip pat tu esi ir tie trys karaliai, kai daliniesi su kitais, nelaukdamas atlygio. Kalėdų muzika esi tu, kai savyje nurimsti. Tu esi Kalėdų dovana, kai tampi tikras draugas ir brolis savo artimui.

Tu tampi kalėdiniais sveikinimais, kai atleidi, palaikai ramybę, o taip pat kai kenti. Tu esi Kalėdų vakarienė, kai duona ir viltimi pasotini vargšą, kuris yra šalia tavęs.

Tu esi Kalėdų naktis, kada nuolankiai, sąmoningai, be triukšmo ir iškilmių, tyloje priimi gimusį pasaulio Atpirkėją. Tu esi šypsena, pasitikėjimas, švelnumas ir vidinė taika, kuri kuria karalystę tavyje.“ (Popiežius Pranciškus)

Gražių, viltingų Kalėdų ir Dievo gailestingumo pripildytų Naujųjų metų!

Seserys salezietės

Palemono vaikų dienos centrui- 25 metai

. Naujienos | 0
Spalio 2 dieną Palemono VDC nariai šventė šio centro veiklos 25 – erius metus. Šia proga, dėl šalyje esančios pandeminės situacijos, šventėje dalyvavo tik šio centro darbuotojai ir jį lankantys vaikai. Anksti ryte jie išvyko į Telšius, kur aplankė “Alkos” muziejų. Vaikams labai patiko dalyvauti edukacijos programose. Šventės dalyviai  Telšių katedroje susitiko su br. Piercarlo Manzo SDB, kuris jiems papasakojo šios šventovės istoriją. Vaikams labai patiko pasivaikščiojimas prie Masčio ežero. Vakare grįžo į Palemoną kupini malonių įspūdžių ir džiugios bendrystės patirties.