Vaikų vasaros stovykla

. Naujienos | 0
Liepos 10 – 14 d. Kaišiadorių parapijos vaikai turėjo smagią stovyklą, organizuojamą seserų saleziečių. Prie jos įgyvendinimo stipriai prisidėjo savanorių grupė ir jų pagalbininkai (Martyna S., Kamilė P., Kamilė V., Augustė R., Agnė S., Pijus ir Justas), parapijos klebonas ir parapijiečiai savo aukomis. Šiomis dienomis susipažinome su švč. Mergele Marija kaip mūsų visų Motina ir jos pavyzdžiu, per konkrečius dalykus, mokėmės mylėti vienas kitą. Buvo gera matyti vaikų entuziazmą daryti vienas kitam meilės darbus. Savo vaikišku paprastumu išgyveno šiuos šv. Rašto žožius: „Nuoširdžiai mylėkite vieni kitus broliška meile; lenktyniaukite tarpusavio pagarba.“ (Rom 12, 10). Turėjome džiaugsmą išgyventi bendrystę per maldą, žaidimus, bendravimą, prie vaišių stalo. Ir tuo pačiu patirti šeimos dvasią.
Stovykla pasibaigė, o vaikų ir jaunimo vasaros nuotykiai tęsiasi. Tad dar kartą norime nuoširdžiai padėkoti visiems, prisidėjusiems prie vaikų vasaros stovyklos įgyvendinimo, o ypač mūsų parapijiečiams, prisidėjusiems savo aukomis už verbas. Visos surinktos aukos už jaunimo pagamintas verbas buvo skirtos vaikų vasaros stovyklai. Būkite palaiminti!

Šv. Pranciškus Salezas

. Naujienos | 0

Šiandien, sausio 24 dieną, minime šv. Pranciškų Salezą, jo 400 metų mirties- gimimo dangui sukaktį. 2022 metais gruodžio 28 dieną Popiežius Pranciškus paskelbė apaštalinį laišką. „Totum amoris est“, kuriame apžvelgia šio Bažnyčios mokytojo, garsiojo „Traktato apie Dievo meilę” autoriaus, dvasingumą, mokymą ir gyvenimą.
Šiam laiške Popiežius rašo: „ Štai tikrasis klausimas, kuris pranoksta bet kokį nenaudingą griežtumą ar užsisklendimą savyje: klausti kiekvienoje situacijoje, kiekviename pasirinkime, kur yra labiau mylima. Ne veltui šv. Pranciškų šventasis Jonas Paulius II vadina „Dieviškosios meilės daktaru“ ir ne dėl to, kad parašė galingą Traktatą, bet dėl to, kad buvo tos meilės liudytojas. Patikime save šiam šventąjam. Tegul šventojo vyskupo keturių šimtų metų gimimo dangui sukaktis padeda mums pamaldžiai jį prisiminti, o jo užtarimu tegul Viešpats išlieja gausių Dvasios dovanų ant šventos ir Dievui ištikimos tautos.

Keletas šv. Pranciškaus Salezo minčių:

Nepraraskite drąsos dėl savo netobulumų, bet nedelsdami užsiimkite jų pašalinimu. Tai pradėkite
kiekvieną dieną iš naujo.

Būtina susitaikyti su kitais, bet pirmiausia reikia susitaikyti su savimi ir savo netobulumais.

Nenorėkite būti gerais, bet troškite būti labai gerais.

Ne dėl didelių darbų mes patinkame Dievui, bet dėl to, su kokia meile atliekame tuos darbus.

Praeitį atiduokime Dievui, dabartį- mūsų ištikimybei, o ateitį paveskime Dievo Apvaizdai.

Nėra nei vieno pašaukimo, kuris neturėtų savų nesėkmių ar nusivylimų.

Reikia turėti kantrią širdį: dideli planai realizuojasi tik su didele kantrybe.

Liūdesys ir melancholija yra blogi draugai, kurie nuliūdina sielą.

 

Nuotrauka iš www.cgfmanet.org

. Naujienos | 0
Palemono bendruomenės sesių saleziečių ir saleziečių bendradarbių susikaupimo diena.
2022 11 26 d. Kaune, sesių saleziečių namuose Palemone, vyko bendra Palemono bendruomenės sesių ir saleziečių bendradarbių maldos ir bendrystės diena. Joje dalyvavo ir salezietės bendradarbės iš Kėdainių. Susitikimo dalyviams pranešimą tema „Duok man sielas, visa kita pasiimk” skaitė kun. Ryan Oliver Bautista SDB. Susikaupimo dienos dalyviai dalyvavo Šv. Mišiose, kurioms vadovavo kun. Petras Kanapka. Po pietų kun. Petras Kanapka pristatė Dievo žodžio mąstymo metodiką pagal Šv. Ignaco dvasingumą ir padėjo maldos dalyviams susitikti su Dievu mąstant pateiktą Šv. Rašto ištrauką. Šia bendrystės patirtimi susikaupimo dienos dalyviai pradėjo Advento laikotarpį ir naujus liturginius metus.