Misionieriaus Ruandoje, Kun. Hermano Šulco SDB apsilankymas pas seseris salezietes 

. Naujienos | 0
2019 balandžio 6 -7 dienomis Kauno (Palemono) seserų saleziečių bendruomenėje viešėjo kun. Hermanas Šulcas SDB, kuris jau 40 metų yra misionierius Ruandoje. Taip pat šiais metais jis švenčia 50 metų kunigystės jubiliejų ir 80 – metį. Kun. Hermanas su sesėmis pasidalijo misijų Ruandoje patirtimis, kasdieniais džiaugsmais ir iššūkiais, kuriuos patiria tarnaudamas Afrikoje. Sekmadienį aukojo Šv. Mišias Kauno Palemono parapijos bažnyčioje, kurių metų sakė parapijiečiams homiliją. Šv. Mišių pabaigoje seserys ir saleziečiai bendradarbiai pasveikino kun. Hermaną su jo jubiliejiniais metais.