Mes, seserys salezietės, gyvename bendruomenėje tarp žmonių, išreikšdamos visišką meilę Kristui. Paprastai ir su džiaugsmu atliekame ugdomąją tarnystę jaunimui. Mūsų pašaukimas atveria plačius  apaštalavimo horizontus. Vietinėje Bažnyčioje, toje teritorijoje, kur gyvename, išreiškiame savo  pilietiškumą ir  buvimą su ten esančiais žmonėmis.

Ugdomoji veikla yra salezietiško apaštalavimo širdis. Kiekviena Marijos Krikščionių Pagalbos dukra (salezietė) trokšta dovanoti savo gyvenimą Dievui ir jaunimui.


Mūsų veikla pasaulyje:

Formacijos namai 225
Rekolekcijų namai 47
Pagyvenusių seserų poilsio namai 106
Ikimokyklinės, pradinės ir vidurinės mokyklos 2057
Mokyklos/raštingumo centrai 128
Mokyklos/ profesinės mokyklos  279
Vadyba/ koordinavimas 632
Aukštojo mokslo institucijos, universitetai 45
Popamokinė veikla 503
Internatai ir bendrabučiai studentams ir darbuotojams 431
Mokymosi, profesinio ir socialinio nukreipimo centrai 89
Švietimo ir profesinio nukreipimo centrai 39
Grupės jaunimo turizmui e studijų kelionėms 20
Liturgijos ir parapijinės veiklos organizavimas 1063
Oratorijos ir jaunimo centrai 1087
Suaugusiųjų pastoracija 788
Saleziečių šeimos grupės 1208
Katechezių grupės 2755
Vasarvietės ir įvairios vasaros veiklos, poilsio namai  632
Darbas su moterims, migrantais, etninėms grupėmis 1210
Šeimos namai mergaitėms ir jaunoms moterims, esančioms rizikos grupėje 230
Poliklinikos/ligoninės/ambulatorijos 62
Kaimų ir šeimų lankymai 568
Žmogaus teisių gynimo organizacijos 95
Nevyriausybinės organizacijos, steigimų ir misijų centrai 41
Tarnystės  vyskupijose ir tarpkongregaciniame lygmenyje 209
Radijo stotys/ televizija 5
 
Šaltinis: www.cgfmanet.org