Seserys salezietės Lietuvoje gyvena ir darbuojasi Kaune ir Kaišiadoryse.


Mūsų veikla:

  • Palemono vaikų dienos centras
  • Tikybos mokymas mokyklose
  • Parapijinė katechezė
  • Rekolekcijų, seminarų organizavimas ir vedimas
  • Dvasinis palydėjimas
  • Reginiai, stovyklos vaikams ir jaunimui
  • Saleziečių bendradarbių koordinavimas
  • Piligrimų priėmimas
  • Studenčių bendrabutis
  • Pagalba parapijų, vyskupijų veikloje, renginiuose