Mintis įsteigti Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų kongregaciją, kurios tikslas yra rūpintis mergaičių gėriu, kun. Jonui Bosko kilo, matant mergaičių apleistumą ir skurdą. Pagalbos mergaitėms prašė ir žmonės. Visa tam padėjo gilus pamaldumas Švč. Mergelei Marijai ir Šv. Tėvo Pijaus IX palaikymas.

Tuo pat metu, Mornezėje, jauna mergina, vardu Marija Dominyka Mazzarello kartu su keliomis draugėmis  visą savo dėmesį skyrė šios vietovės mergaitėms. Jos siekė išmokyti mergaites kokio nors amato ir vesti jas į gilesnį krikščionišką gyvenimą.

Šioje veikloje kun. Bosko atpažino Dievo planus ir Jo veikimą. Mornezėje buvo ta pati ugdomoji dvasia kaip ir Turine.

Marija Dominyka Mazzarello, kartu su kun. Bosko, davė gyvenimą, formą ir vystymąsi naujai institucijai – seserų saleziečių vienuolijai.

1872 metų rugpjūčio 5 d. pirmosios merginos, su Marija Dominyka priešakyje, sudėjo pirmuosius įžadus.

Marijos Dominykos ir pirmųjų Mornezės seserų ugdomoji patirtis nuolat įkvepia mūsų gyvenimą.

Marija Dominyka kukliai ir išmintingai vedė seseris ir mergaites džiugiu ir reikliu šventumo keliu.

Šiandien, kaip ir mūsų pirmosios seserys Mornezėje, mes, atsidėjusios vaikų ir jaunimo ugdymui, džiugiai išreiškiame susitikimą su Jėzumi, esame pašauktos būti jo Prisikėlimo ženklu.


Daugiau apie Šv. Joną Bosko ir Šv. Marija Dominyką Mazzarello galima rasti skyriuje „Mūsų šventieji“.