Šiuo metu seserys yra įsikūrusios Kaune (Palemone) ir Kaišiadoryse. Mūsų bendruomenės yra pašauktos su džiaugsmu tarnauti Viešpačiui ir Dievo Karalystei, darbuotis su optimizmu ir meile. Savo misiją vykdome kaip bendruomenė, kurią įkvepia šeimos dvasia (K50). Bendruomenėse  kartu meldžiamės, dalijamės, švenčiame, planuojame ir dirbame, vertindamos  kiekvienos sesės dovanas ir asmeninius resursus.


Seserų saleziečių istorija, kaip ir daugelyje pasaulio šalių, taip ir Lietuvoje persipynusi su brolių saleziečių istorija.

 • Kun. Antanas Skeltys, Saleziečių įkūrėjas Lietuvoje, gimė 1884 metais sausio 5 dieną, Žalvėderių kaime, Griškabūdžio parapijoje.
 • 1902 metais Antanas išvyko pas saleziečius į Italiją ir 1906 m. tapo saleziečiu.
 • 1914 metų rugpjūčio 5 dieną kun A. Skeltys pradėjo salezietišką veiklą Lietuvoje. Jo iniciatyva į Italiją išvyko pirmosios lietuvaitės, vėliau tapusios pirmosiomis seserimis salezietėmis.
 • 1939 metais penkios jų grįžo į Lietuvą, o keturios seserys liko visam laikui Italijoje.
 • Grįžusios tėvynėn seserys apsigyveno Vytėnuose ir dirbo kartu su tėvais saleziečiais. Tačiau jų veiklą nutraukė II pasaulinis karas.
 • 1980 metais pogrindyje atsikūrę saleziečiai bendradarbiai susipažino su dviem likusiomis seserimis salezietėmis.
 • 1981 metais atgimsta seserų saleziečių bendruomenė Lietuvoje. Joms padeda seserys salezietės iš Lenkijos.
 • 1986 metais seserys pradeda bendruomeninį gyvenimą mažame namelyje Baranausko gatvėje, Kaune. Šis namas tapo mažu saleziečių dvasingumo centru.
 • 1992 metais saleziečiai iš šv. Antano parapijos persikelia į Palemoną ir pradeda salezietišką veiklą parapijoje.
 • 1993 metais Palemono parapijos šventoriaus teritorijoje pradedamas statyti Marijos Krikščionių Pagalbos Dukterų Instituto (seserų saleziečių) namas.
 • 1994 metais Marijos Krikščionių Pagalbos Dukterų Instituto Generalinė Motina Marinella Castagno oficialiai patvirtina pirmąją seserų saleziečių bendruomenę Lietuvoje.
 • 1997 m. kovo 31 d. vyskupas Vladas Michelevičius pašventina seserų saleziečių bendruomenės namą Palemone.
 • 2009 m. rugpjūčio 17 d. Kaišiadoryse įkuriama dar viena seserų saleziečių bendruomenė Lietuvoje.