Seserys salezietės  (Marijos Krikščionių Pagalbos dukterys) yra vienuolinė šeima, gimusi iš kūrybingo kun. Jono Bosko ir Šv. Marijos Dominykos Mazzarello bendradarbiavimo.

Kun. Bosko įkurtą seserų saleziečių kongregaciją pavadino Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų vardu, tokiu būdu norėdamas išreikšti, per mus Marijai gyvą padėką už visas patirtas malones ir globą.

Jau daugiau kaip 100 metų Marijos Krikščionių Pagalbos dukterys dirba mokyklose, jaunimo centruose, parapijose, dienos centruose, jaunimo susibūrimuose.

Seserys dirba, kad jauni žmonės taptų gerais krikščionimis ir garbingais piliečiais – taip, kaip norėjo mūsų steigėjai.