Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų institutas yra gyva saleziečių šeimos dalis, kurioje vis naujai pasireiškia kun. Bosko dvasia.

Saleziečių Vyriausiasis Rektorius, kaip kun. Bosko įpėdinis, yra Saleziečių Šeimos vienybės centras.

Kun. Bosko davė pradžią didžiam judėjimui, kur pirmenybė teikiama vaikams ir jaunimui.

Jis pats įkūrė ne tik Šv. Pranciškaus Salezo Draugiją (kun. Bosko saleziečius), bet taip pat ir Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų institutą, Saleziečių Bendradarbių Draugiją (pasauliečių judėjimas).

Įskaitant šias ir kitas  grupes, kurių pradžia buvo įvairiose pasaulio šalyse, Saleziečių Šeima šiandien turi oficialiai pripažintų 30 grupių, kuriose yra apie 402 500 narių.

Šios grupės abipusiai bendrauja, dalinasi ta pačia dvasia ir taip tęsia kun. Bosko pradėtą misiją.

Kun. Bosko charizma ir toliau įkvepia geros valios žmones. Dar yra kitos 27 grupės, kurios siekia tapti Saleziečių Šeimos narėmis.