Vaikų atostogos

. Naujienos | 0

Liepos 8 -13 d. kartu su labdaros ir paramos fondu “Gyvenimo vartai” seserys organizavo vaikų vasaros poilsio dienos stovyklą “Myliu tave, Lietuva”. Joje dalyvavo 40 vaikų, kurių didelė dalis buvo „Palemono VDC“ lankantys vaikai, paaugliai. Stovyklos tikslas buvo supažindinti vaikus su Lietuvos gamta, istorija, skatinti vaikus būti dorais piliečiais, mylinčiais savo gimtinę.

Stovyklos metu vaikai lankėsi Kauno  marių regioniniame parke, kur ne tik susipažino kuo jis yra ypatingas, bet dalyvavo viktorinoje „Ką žinai apie Kauno marių regioninį parką“. Vaikai dalyvavo patyriminiame žygyje „Atradimai pelkėje“ , susipažino su pelkių ekosistema, pelkiniais augalais, rezervaciniu mišku.

 Kitą dieną vykome į Lietuvos liaudies buities muziejų Rumšiškėse, kur vaikai dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose: „O kai pas pro močiutę buvau..“ Buvo įdomu pažvelgti į savo prosenelių, močiučių praeities gyvenimą, buitį. Šią patirtį vaikai pratęsė  Tradicinių amatų centre „Meniškas kaimas“ (Bebrusų km.,  Molėtų raj.). Vaikai lipdė iš molio, gamino veltos vilnos suvenyrus. Kelionę baigėme ekskursija į Lietuvos etnokosmologijos muziejų.  Įspūdžių buvo daug.

Stovyklai įpusėjus, vaikai aplankė Vorutos piliakalnį  prie Anykščių, kur girdėjome įdomius gido pasakojimą apie karaliaus Mindaugo laikų Lietuvą: žmonių buitį, kasdienybę, kovą. Vaikai čia galėjo išmėginti miklumą kardų kovoje, žaidimuose, akies taiklumą mokantis šaudyti lanku. Tai buvo labai įdomi Lietuvos istorijos pamoka.

Stovyklą baigėme mąstydami apie tai, kokią ateities Lietuvą svajojame matyti, kokioje norėtume gyventi ir ką turime daryti, kad svajonės išsipildytų. Vaikai parašė laišką viso to palinkėdami naujam Lietuvos Prezidentui G. Nausėdai. O savo linkėjimus ir maldas sudėjome į pačių padarytus laivelius, kuriuos išplukdėme Kaune santakoje. Ačiū, Dievui, už tokias turiningas atostogas.

 

 

 

 

Vaikų šventė

. Naujienos | 0

Gegužės 31 d. tradiciškai devintą kartą  į seserų saleziečių žaliąsias erdves atvyko apie 150 vaikų ir jaunimo iš Kauno apskrityje veikiančių vaikų dienos centrų. Visi susibūrė švęsti Tarptautinę Vaikų gynimo dieną. Šventę sudarė bendra meninė programa, įvairūs užsiėmimai, fokusininko pasirodymas, šokių pamokos,  grafiti piešimo pamokos ant tvoros, kurį įniciavo VšĮ „Kaunas 2022“. Šventę vainikavo seserų vaikų dienos centro cirko trupės pasirodymas.Visą popietę skambėjo juokas, muzika dainos ir šokiai. Vaikai žaidė futbolą su Kauno Panemunės komisariato policininkais,  o šventės kulminacija – labai didelis ir labai skanus tortas.

Marijos Krikščionių Pagalbos šventė

. Naujienos | 0
Gegužės 24 dieną, penktadienį, saleziečių šeima Lietuvoje ir visame pasaulyje  iškilmingai šventė Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos šventę.
Palemono parapijoje, kur įsikūrusi seserų saleziečių bendruomenė, buvo švenčiami Marijos Krikščionių pagalbos atlaidai.  Eucharistijai vadovavo Kauno arkivyskupijos vyskupas Algirdas Jurevičius, koncelebravo mons. Vytautas Grigaravičius, kun. Vincentas Lizdenis, kun. Hoan Vincentas Nguyen Kim SDB, parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis ir kun. Vidmantas Balčaitis. Šv. Mišiose dalyvavo  saleziečių šeimos narių, esančių Lietuvoje atstovai: seserys salezietės, brolis salezietis, VDB bendruomenės atstovės iš Vilniaus, saleziečiai bendradarbiai. Homilijoje vysk. Algirdas Jurevičius kvietė visus susirinkusius per Švč. M. Mariją atrasti malones pas Dievą. Po homilijos beveik keturiasdešimčiai jaunuolių buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas. Liturgijos metu įžadus atnaujino seserys salezietės, saleziečiai bendradarbiai. Eucharistijos metu Viešpatį šlovino Kauno Vyturio gimnazijos mokinių orkestras. Po Šv. Mišių vyko iškilminga procesija su Švč. M. Marijos Krikščionių pagalbos statula Marių gatve. Procesijos metu Palemonas buvo pripildytas giesmėmis ir gera nuotaika. Po vyskupo suteikto iškilmingo palaiminimo šventę vainikavo agapė oratorijoje.
 Kaišiadorių katedroje taip pat buvo švenčiama Marijos Krikščionių Pagalbos šventė. Šv. Mišių metu parapijos klebonas mons. Rimvydas Jurkevičius pasakė, kad šioje katedroje turime saleziečių navą, nes įėjus į katedrą pasitinką Marija Krikščionių Pagalba, o išlydi šv. Jonas Bosko, kurio paveikslas kabo  virš durų.
Šv. Mišių pabaigoje meldėmės prie Marijos Krikščionių Pagalbos paveikslo ir prašėme jos užtarimo. Išeinat jaunimas parapijiečiams dovanojoi paveiksliukus su Marija Krikščionių Pagalba.