Misionieriaus Ruandoje, Kun. Hermano Šulco SDB apsilankymas pas seseris salezietes 

. Naujienos | 0
2019 balandžio 6 -7 dienomis Kauno (Palemono) seserų saleziečių bendruomenėje viešėjo kun. Hermanas Šulcas SDB, kuris jau 40 metų yra misionierius Ruandoje. Taip pat šiais metais jis švenčia 50 metų kunigystės jubiliejų ir 80 – metį. Kun. Hermanas su sesėmis pasidalijo misijų Ruandoje patirtimis, kasdieniais džiaugsmais ir iššūkiais, kuriuos patiria tarnaudamas Afrikoje. Sekmadienį aukojo Šv. Mišias Kauno Palemono parapijos bažnyčioje, kurių metų sakė parapijiečiams homiliją. Šv. Mišių pabaigoje seserys ir saleziečiai bendradarbiai pasveikino kun. Hermaną su jo jubiliejiniais metais.

Piligrimystė šv. Jono Bosko pėdomis ir jo kanonizacijos 85 metų jubiliejus

. Naujienos | 0

Saleziečių Bendradarbiai  gavėnios laiką pradėjo kelione po gimtąsias šv. J. Bosko vietas. Grupelę lydėjo kun. Renaldas Šumbrauskis ir ses. Liucija Grybaitė FMA. Per tris dienas piligrimai ne tik aplankė su Šv. kun. Jono Bosko gyvenimu ir veikla susijusias vietas, bet ir pasisėmė salezietiškos dvasios, meldėsi, prašė šventųjų globos ir užtarimo. Kiekvieną kelionės dieną vainikavo Eucharistija.  Piligrimai grįžo kupini vilties ir troškimo „dalytis savo kelione”.

Piligrimystės akimirkas pratęsė seserų saleziečių ir bendradarbių susitkimas, įvykęs balandžio 1 dieną Kaune, Palemone. Buvo švenčiama Eucharistiją, kurioje paminėjo Kunigo Bosko kanonizacijos 85 metų jubiliejų. Po šv. Mišių, prie bendrystės stalo, buvo dalijamasi Dievo stebuklais kasdienybėje, o po to meldėmės prie kun. Bosko relikvijos. 

Dėkojame Dievui už Kunigą Bosko, kuris mus suburia į vieną, salezietišką šeimą! 

Pasninkas, kuris patinka Viešpačiui

. Naujienos | 0

Pasninkauk nuo kitų teisimo:
atrask Kristų, kuris gyvena juose.

Pasninkauk nuo įžeidžiančių žodžių:
prisipildyk gydančiais žodžiais.

Pasninkauk nuo nepasitenkinimo:
prisipildyk dėkingumu.

Pasninkauk nuo pykčių:
prisipildyk kantrumu.

Pasninkauk nuo pesimizmo:
prisipildyk krikščioniška viltimi.

Pasninkauk nuo nenaudingų rūpesčių:
prisipildyk pasitikėjimu Dievu.

Pasninkauk nuo skundimosi:
prisipildyk gyvenimo žavesiu!

Pasninkauk nuo atkaklaus spaudimo:
prisipildyk nepaliaujama malda.

Pasninkauk nuo kartėlio:
prisipildyk atleidimu.

Pasninkauk nuo savęs sureikšminimo:
prisipildyk rūpesčiu kitais.

Pasninkauk nuo nerimo:
įsipareigok skleisti  Dangaus Karalystę.

Pasninkauk nuo vengimo:
prisipildyk entuziastingu tikėjimu.

Pasninkauk nuo viso to, kas atskiria tave nuo Jėzaus:
prisipildyk visu tuo, kas prie Jo priartina!

Šaltinis: www.facebook.com/FAMIGLIA-SALESIANA-36558586724/