Saleziečių šeimos narių susitikimas „Jaunimo sodyboje”

. Naujienos | 0
Spalio 8 – 9 dienomis „Jaunimo sodyboje”, Kėkštų km. Kretingos raj. vyko Lietuvos saleziečių šeimos narių susitikimas, kuriame dalyvavo kun. H. Šulcas SDB, kuris yra „Jaunimo sodybos” įsteigėjas, seserys salezietės iš Palemono bendruomenės, broliai saleziečiai iš Telšių bendruomenės ir saleziečiai bendradarbiai. Susitikimo metu broliai saleziečiai pasidalino savo pašaukimo patirtimis. Susitikimo dalyviai kartu meldėsi, dalinosi patirtimi, aptarė bendradarbiavimo galimybes.

Palemono vaikų dienos centrui- 25 metai

. Naujienos | 0
Spalio 2 dieną Palemono VDC nariai šventė šio centro veiklos 25 – erius metus. Šia proga, dėl šalyje esančios pandeminės situacijos, šventėje dalyvavo tik šio centro darbuotojai ir jį lankantys vaikai. Anksti ryte jie išvyko į Telšius, kur aplankė „Alkos” muziejų. Vaikams labai patiko dalyvauti edukacijos programose. Šventės dalyviai  Telšių katedroje susitiko su br. Piercarlo Manzo SDB, kuris jiems papasakojo šios šventovės istoriją. Vaikams labai patiko pasivaikščiojimas prie Masčio ežero. Vakare grįžo į Palemoną kupini malonių įspūdžių ir džiugios bendrystės patirties.

Seserų saleziečių Generalinė Kapitula

. Naujienos | 0

XXIV Marijos Krikščionių Pagalbos Dukterų (Seserų saleziečių) Kapitula prasidėjo Romoje  2021 metais rugsėjo 11 d. ir baigsis spalio 24 d. Generalinė Kapitula – tai pasidalinimo  patirtimi laikas, ieškojimas naujų galimybių, kaip atsakyti į šiandieninio pasaulio iššūkius,  skelbiant Gerąją Naujieną vaikams, jaunimui ir šeimoms.

Į Kapitulą susirinko 172 delegatės. Jos atstovauja 11.535 seseris,  dirbančias įvairiose pasaulio šalyse. Nors seserys suvažiuoja iš skirtingų kraštų,  jas sieja ta pati charizma, ta pati Šv. Jono Bosko ir Šv. Marijos Dominykos Mazzarello palikta šeimos dvasia.

Generalinė Kapitula- tai laikas,  skirtas apmąstyti  ateinančių šešerių metų gairėms,  bendruomeninis Dievo valios ieškojimo metas.  Čia bendradarbiauja seserys salezietės,  pasauliečiai,  saleziečių šeimos jaunimas.  Jie kartu meldžiasi,  studijuoja,  teikia pasiūlymus.  Kapitulos tikslas- atverti širdį, priimti Šv. Dvasios įkvėpimus ir entuziastingai eiti pirmyn, atpažįstant jaunimo, kuris nuolat keičiasi, poreikius.  Tai didelis paskatinimas būti veikliomis Bažnyčioje ir pasaulyje.

Palydėkime susibūrusias  seseris malda,  kad būtų įgyvendinta tai,  kas užsibrėžta. Teleidžia Šv. Dvasia  atsinaujinti Kristaus šviesoje.