Šv. Pranciškus Salezas

. Naujienos | 0

Šiandien, sausio 24 dieną, minime šv. Pranciškų Salezą, jo 400 metų mirties- gimimo dangui sukaktį. 2022 metais gruodžio 28 dieną Popiežius Pranciškus paskelbė apaštalinį laišką. „Totum amoris est“, kuriame apžvelgia šio Bažnyčios mokytojo, garsiojo „Traktato apie Dievo meilę” autoriaus, dvasingumą, mokymą ir gyvenimą.
Šiam laiške Popiežius rašo: „ Štai tikrasis klausimas, kuris pranoksta bet kokį nenaudingą griežtumą ar užsisklendimą savyje: klausti kiekvienoje situacijoje, kiekviename pasirinkime, kur yra labiau mylima. Ne veltui šv. Pranciškų šventasis Jonas Paulius II vadina „Dieviškosios meilės daktaru“ ir ne dėl to, kad parašė galingą Traktatą, bet dėl to, kad buvo tos meilės liudytojas. Patikime save šiam šventąjam. Tegul šventojo vyskupo keturių šimtų metų gimimo dangui sukaktis padeda mums pamaldžiai jį prisiminti, o jo užtarimu tegul Viešpats išlieja gausių Dvasios dovanų ant šventos ir Dievui ištikimos tautos.

Keletas šv. Pranciškaus Salezo minčių:

Nepraraskite drąsos dėl savo netobulumų, bet nedelsdami užsiimkite jų pašalinimu. Tai pradėkite
kiekvieną dieną iš naujo.

Būtina susitaikyti su kitais, bet pirmiausia reikia susitaikyti su savimi ir savo netobulumais.

Nenorėkite būti gerais, bet troškite būti labai gerais.

Ne dėl didelių darbų mes patinkame Dievui, bet dėl to, su kokia meile atliekame tuos darbus.

Praeitį atiduokime Dievui, dabartį- mūsų ištikimybei, o ateitį paveskime Dievo Apvaizdai.

Nėra nei vieno pašaukimo, kuris neturėtų savų nesėkmių ar nusivylimų.

Reikia turėti kantrią širdį: dideli planai realizuojasi tik su didele kantrybe.

Liūdesys ir melancholija yra blogi draugai, kurie nuliūdina sielą.

 

Nuotrauka iš www.cgfmanet.org