. Naujienos | 0
Palemono bendruomenės sesių saleziečių ir saleziečių bendradarbių susikaupimo diena.
2022 11 26 d. Kaune, sesių saleziečių namuose Palemone, vyko bendra Palemono bendruomenės sesių ir saleziečių bendradarbių maldos ir bendrystės diena. Joje dalyvavo ir salezietės bendradarbės iš Kėdainių. Susitikimo dalyviams pranešimą tema “Duok man sielas, visa kita pasiimk” skaitė kun. Ryan Oliver Bautista SDB. Susikaupimo dienos dalyviai dalyvavo Šv. Mišiose, kurioms vadovavo kun. Petras Kanapka. Po pietų kun. Petras Kanapka pristatė Dievo žodžio mąstymo metodiką pagal Šv. Ignaco dvasingumą ir padėjo maldos dalyviams susitikti su Dievu mąstant pateiktą Šv. Rašto ištrauką. Šia bendrystės patirtimi susikaupimo dienos dalyviai pradėjo Advento laikotarpį ir naujus liturginius metus.