Viešnia iš Romos

. Naujienos | 0

Spalio pabaigoje, pas mus atvyko iš Romos viena iš vyresniųjų seserų, japonė ses. Marija Assunta Sumiko Inoue. Nors viešnia buvo labai paprasta ir nuoširdi, bet jos apsilankymas nebuvo jau toks paprastas ir eilinis. Ji atvyko pas mus kanoninei vizitacijai, kuri įvyksta kartą per 6 metus. O išvertus į lietuvių kalbą, tai būtų – atvyko pasidomėti mūsų bendruomeninio gyvenimo, apaštalavimo atnešamais džiaugsmais ir iššūkiais, seseriškai išklausydama kiekvieną iš mūsų ir įnešdama naujo impulso salezietiškai dvasiai. Tuo tikslu, lankėsi mūsų apaštalavimo vietose ir susitiko su mūsų ugdytiniais, Palemono ir Kaišiadorių parapijų Klebonais; su Kauno ir Kaišiadorių vyskupijų vyskupais, o taip pat ir su kai kuriais saleziečių šeimos nariais: broliais saleziečiais, saleziečiais bendradarbiais.

Pasinaudodamos galimybe ir tokia reta bei nuostabia proga, mes pasidalinome su ses. Marija Assunta Sumiko Inoue dalele Lietuvos grožio: parodėme savo pasididžiavimą- Kryžių kalną, aplankėme Gailestingumo miestą Vilnių su Gailestingumo Motinos koplyčia ir Gailestingojo Jėzaus šventove, Vilniaus Arkikatedrą ir šv. Onos bažnyčią, Gedimino pilį.

Laikas toks trumpas, o norai pasidalinti tokie dideli! Tad apsikeitusios savosiomis „saulėmis“, tiek fizine, tiek dvasine prasme, su nekantrumu lauksime sekančio susitikimo Lietuvoje.

Ses. Linos Minelgaitės FMA pašvęstojo gyvenimo 25 – etis

. Naujienos | 0

Spalio 5 dieną Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų Instituto sesuo Lina Minelgaitė FMA minėjo Kauno Palemono parapijos bažnyčioje vienuolinio gyvenimo 25 – metį. Šv. Mišių aukai vadovavo Kauno Palemono parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis, koncelebravo broliai saleziečiai. Eucharistijoje dalyvavo Palemono bendruomenės seserys salezietės, broliai saleziečiai, saleziečiai bendradarbiai, ses. Linos tėveliai ir artimieji. Dėkojame Viešpačiui už jos pašaukimo dovaną ir nuolankią tarnystę.

Vasara tęsiasi!

. Naujienos | 0
Karštis! Vanduo! Juokas! Linksmybės! Buvimo kartu ir maldos bendrystė! Džiaugsmas priklausyti didelei saleziečių šeimai, išplitusiai po visą pasaulį!
Visa tai ir dar daugiau, ses. Jolanta išgyveno Italijoje, kartu su čia esančiomis seserimis salezietėmis ir 360 jaunimu, vasaros stovykloje „Graži istorija”.
Visas grožis slypi mylinčio žmogaus gyvenimo istorijoje. Tad kiekvieną dieną mokėmės atkreipti dėmesį į kitą, dalinantis su juo gerumu, šypsena, geranoriškumu ir dėkingumu, supratingumu ir t.t., kad mano ir mane supančių žmonių kasdienybė taptų gražesnė ir šviesesnė.
Net ir atostogaudami, nepamirškime kurti gražias akimirkas sau ir mus supantiems!