Šv. Marijos Dominykos Mazzarello šventė Palemono bendruomenėje

. Naujienos | 0
2019 gegužės 13 d. saleziečių šeima visame pasaulyje švenčia Marijos Krikščionių pagalbos dukterų instituto įsteigėjos Šv. Marijos Dominykos Mazzarello šventę.
Palemono bendruomenės sesės šią šventę šventė kartu su Palemono parapijiečiais ir saleziečiais bendradarbiais.
Vakaro Šv. Mišių aukai Palemono bažnyčioje vadovavo kun. Vidmantas Balčaitis. Eucharistijos pabaigoje visus jos dalyvius jis palaimino su Šv. Marijos Dominykos Mazzarello relikvija ir norintys galėjo ją pagerbti. Po šv. Mišių seserys salezietės ir saleziečiai šventė bendrystę seserų saleziečių namuose.