Susitikimas su Paryžiuje gyvenančiais lietuviais

. Naujienos | 0

Per Atvelykį, Paryžiuje lankėsi ses. Jolanta FMA, kuri, ten gyvenančių lietuvių ir juos globojančio kun. Jacek Paszenda SDB kvietimu, pristatė pal. Teofiliaus Matulionio gyvenimą ir jo asmenybę. Susitikimas įvyko Paryžiaus šv. Augustino bažnyčioje, kurioje, po palaimintojo pristatymo, visi kartu šventėme šv. Mišias. Buvo puiki proga ne tik pristatyti pal. Teofilių, bet taip pat pabendrauti su ten gyvenančiais lietuviais, susipažinti su saleziečių veikla ir gyvenimu Paryžiuje.

Piligrimystė į Romą

. Naujienos | 0

Vasario 58 dienomis, turėjome nuostabią bendruomeninę piligrimystę į Romą. Kartu su Lietuvos vyskupais, lietuviais, gyvenančiais Romoje, ir piligrimais vykome į Romą padėkoti popiežiui Pranciškui už pal. Teofilių Matulionį. Kaip padėkos ženklas, šventajam Tėvui buvo įteiktas pal. Teofiliaus Matulionio paveikslas. O šio palaimintojo relikvijos, vasario 6 d., buvo perduotos apaštalo šv. Baltramiejaus bazilikai.