Šv. Jono Bosko šventė

. Naujienos | 0

Malda į Šv. Joną Bosko

 

Tėve ir jaunimo Mokytojau,

Šventasis Kunige, Jonai Bosko,

jautrusis Šventosios Dvasios dovanoms

ir atviras savo laiko realybei,

tu buvai jaunimui, ypač mažiesiems

ir vargšams, išskirtinis Dievo meilės ženklas.

Būk mums vadovas su Jėzumi Kristumi,

kad keliaudami su Jėzaus Evangelija

atrastume mūsų gyvenimo prasmę

ir tikrą laimę.

Padėk geranoriškai atsiliepti į iš Dievo

gautą pašaukimą, kad kasdienybėje

galėtume būti uolūs bendrystės

kūrėjai ir bendradarbiai su visa

Bažnyčia ir žmonija.

Duok mums ištvermės gyventi krikščioniškai,

pagal palaiminimų dvasią, ir padėk,

kad Marijos Krikščionių Pagalbos

vedami vėl galėtume vieną dieną

su tavimi susitikti didelėje

dangaus šeimoje. Amen.

 

(kun. Pascual Chavez SDB)

Šv. Pranciškaus Salezo šventė

. Naujienos | 0

2022 m. sausio 24 d. Saleziečių šeima švenčia Šv. Pranciškaus Salezo,  Vyskupo ir Bažnyčios Daktaro šventę. Šiais metais sukanka  400 metų nuo jo mirties (1622- 2022).

Minint 150 metų nuo seserų saleziečių FMA Instituto įsteigimo (1872- 2022), įdomu sugrįžti prie kai kurių nuorodų, esančių Instituto šaltiniuose, kurias surinko ir pagilino ses. Piera Cavaglia.

„Kaip ir Saleziečių kongregacijai, taip pat ir kun. Bosko seserų Institutui lemiamos  įsteigimo proceso datos išpuola kaip tik  per Šv. Pranciškaus Salezo šventę.  Šias įžvalgas beliko realizuoti salezietiškoje dvasioje  1872 m. sausio 29 d.„ (Kronistorija  I , 273-274).

Vienuolinių įžadų dieną (1872 m. rugpjūčio 5 d.) kun. Bosko, besikalbėdamas su pirmosiomis Marijos Krikščionių pagalbos dukterimis,  pasirenka Šv. Pranciškų Salezą kaip modelį.“ (Kronistorija 1, 300).

Seserys pataria: „Darykite laisvai tai, ko reikalauja meilė“ (L 35,3). Tokius panašius žodžius ir Šv. Pranciškus Salezas rašo Šv. Joanai Pranciškai Šantalietei: „ Viską darykite vedami meilės, nieko nedarykite per prievartą“.  (Laiškai Šantalietei 14-10-1604, X359). Saleziečių  Rektorius šią frazę pasirinko ir 2022 m. Strennai.

Šventasis Ženevos vyskupas, persmelktas optimizmo savo penitentus drąsino: „Gyvenkite džiugiai, nes mūsų Dievas yra džiaugsmo Dievas“. „Sveiki ar sergantys, visuomet keliaukime su džiaugsmu“. „Džiaukitės, nežiūrint visų nepasisekimų“.

Marija Dominyka savo seseris  FMA taip pat ragina džiaugtis: „Džiaugsmas- tai šventumo ženklas tos širdies, kuri labai myli Viešpatį“. (L 60,5).

Pasikliaujame mūsų Globėju Pranciškumi Salezu ir prašome Jo užtarimo.

Salezietiškos vasaros džiaugsmai

. Naujienos | 0

 

Vasara- stovyklų metas. O po įtemptų ir kupinų suvaržymų, dėl Covid pandemijos, mokslo metų, buvome išsiilgę vieni kitų: džiaugsmingo buvimo kartu, gyvos bendrystės.

Tad liepos mėn., kelių šimtų vaikų ir jaunimo būrys, kartu su gausiu būriu animatorių, broliais saleziečiais ir ses. Jolanta Gurskaite FMA iš Kaišiadorių, susitikome Vilniaus šv. Jono Bosko parapijoje, dieninėje stovykloje, kuri truko dvi savaites. Dvi savaitės salezietiškoje dvasioje, kurios metu netrūko žaidimų, išvykų, maldos momentų, naujų patirčių ir žinių įgyjimo, o svarbiausia- skambaus juoko, naujų pažinčių, broliškos/ seseriškos bendrystės. Kadangi ši vasara mus lepino išskirtine šiluma, su malonumu džiaugėmės ir mėgavomės vandens žaidimais, o paskutiniąją dieninės stovyklos dieną, džiuginome vieni kitus paruoštais pasirodymais!

Tačiau tai dar ne pabaiga!  Kas norėjo ir turėjo galimybę pratęsti vasaros džiaugsmus ir nuotykius, rugpjūčio mėn., susitikome Tverečiuje, brolių saleziečių stovykloms skirtoje sodyboje. Praleidome vieną, bet labai džiaugsmingą, savaitę, kurios metu stiprinomės dvasiniu maistu, pramogavome, iškylavome, … Tai buvo laikas dar gilesnės salezietiškos dvasios, šeimos dvasios patirties akimirkų išgyvenimo, kai visi, kaip viena didelė šeima, buvome atsakingi vienas už kitą, už kiekvienos dienos akimirkos kūrimą.

Sugrįžome atsigavę, dvasiškai ir fiziškai sustiprėję. Ir nors jau vasara eina į pabaigą, išsiskyrėme su viltimi vėl gyvai susitikti ir bendrauti mokslo metų eigoje!