Piligrimystė į Romą

. Naujienos | 0

Vasario 58 dienomis, turėjome nuostabią bendruomeninę piligrimystę į Romą. Kartu su Lietuvos vyskupais, lietuviais, gyvenančiais Romoje, ir piligrimais vykome į Romą padėkoti popiežiui Pranciškui už pal. Teofilių Matulionį. Kaip padėkos ženklas, šventajam Tėvui buvo įteiktas pal. Teofiliaus Matulionio paveikslas. O šio palaimintojo relikvijos, vasario 6 d., buvo perduotos apaštalo šv. Baltramiejaus bazilikai.