Ses. Linos Minelgaitės FMA pašvęstojo gyvenimo 25 – etis

. Naujienos | 0

Spalio 5 dieną Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų Instituto sesuo Lina Minelgaitė FMA minėjo Kauno Palemono parapijos bažnyčioje vienuolinio gyvenimo 25 – metį. Šv. Mišių aukai vadovavo Kauno Palemono parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis, koncelebravo broliai saleziečiai. Eucharistijoje dalyvavo Palemono bendruomenės seserys salezietės, broliai saleziečiai, saleziečiai bendradarbiai, ses. Linos tėveliai ir artimieji. Dėkojame Viešpačiui už jos pašaukimo dovaną ir nuolankią tarnystę.