Saleziečiai Bendradarbiai Šiluvoje

. Naujienos | 0

Rugsėjo 7 dieną, švęsdami Dievo Motinos Gimimo atlaidus Šiluvoje, turėjome didelį džiaugsmą – Jo Eminencija Sigitas Tamkevičius SJ palaimino Saleziečių Bendradarbių vėliavą. Buvome labai laimingi, galėdami išgirsti iš arkivyskupo Sigito lūpų gyvą liudijimą apie Lietuvos Saleziečių Patriarchą kun. A. Skeltį SDB ir jo indėlį į būsimojo kardinolo kunigišką pašaukimą. Po Eucharistijos šventimo turėjome nuostabią agapę. Dėkojame Dievui ir Marijai Krikščionių Pagalbai už malones, stiprinančias mūsų bendruomenę ir vysk. A. Jurevičiui už pakvietimą!

diakonas Martynas Povylaitis ASC