Pasaulinė Pašvęstųjų dienos šventė

. Naujienos | 0
2020 m. vasario 2 d. Kauno ( Palemono) bendruomenės sesės Pasaulinę Pąšvęstojo gyvenimo dieną šventė dalyvaudamos šv. Mišiose Kauno arkikatedroje bazilikoje, kartu su kitų kongregacijų broliais ir sesėmis tarnaujančiais Kauno arkivyskupijoje. Eucharistijai vadovavo Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vysk. Algirdas Jurevičius. Po Šv. Mišių šventės dalyviai išgyveno bendrystę agapėje, kuri vyko parapijos namuose.