Šv. Kun. Bosko šventė Palemono ir Kaišiadorių bendruomenėse

. Naujienos | 0
     Sausio 31 d. Palemono bendruomenės seserys salezietės, saleziečiai bendradarbiai ir Palemono parapijos bendruomenės nariai šventė Šv. kun. J. Bosko šventę. Šventės dalyviai dalyvavo vakaro Šv. Mišiose Palemono parapijos bažnyčioje. Eucharistijai vadovavo parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis, homiliją sakė diakonas Martynas Povylaitis ASC. Po Šv. Mišių norintys galėjo pagerbti šv. kun. J. Bosko relikvijas. Po maldos šventės dalyviai šventė bendrystės momentą seserų saleziečių namuose: dalinosi atsineštomis vaišėmis, dalyvavo Palemono parapijos jaunimo paruoštame protmūšyje. Šventės pabaigoje kiekvienas dalyvis išsitraukė Šv. kun. Bosko mintį, kaip asmeninį palinkėjimą siekti šventumo sekant jo pavyzdžiu.

     Tuo tarpu Kaišiadoryse kunigo Jono Bosko šventę šventėme dviem etapais. Pirmiausia su šv. Jonu Bosko supažindinome mažuosius mūsų bendruomenės draugus. Vaikai dalyvavo susitikime, kur ne tik susipažino su šventojo gyvenimu, bet taip pat meldėsi, prašė Bosko užtarimo, žaidė, vaišinosi. Vaikams labai patiko, kad vaikų ir jaunimo globėjas ragino žaisti, bėgioti, dūkti ir nedaryti nuodėmių. Kitą dieną kartu su parapijiečiais šventėme iškilmingas šventas Mišias, kuriose meldėmės už mūsų bendruomenės draugus, geradarius, vaikus, jaunimą. Kartu dėkojome Dievui už mūsų bendruomenę, kuri jau dešimt metų gyvena ir darbuojasi Kaišiadoryse.

     Mišių pabaigoje klebonas mons. Rimvydas Jurkevičius palaimino visus šv. Jono Bosko relikvija.  Išeinant parapijiečiams padovanojome skirtukus knygai su kun. Jono Bosko posakiu: „BŪK LINKSMAS, DARYK GERA, o žvirbliai tegul sau čirškia!“

Leiskime jiems čirkšti, o mes nenustokime daryti gera!