Palaimintoji Eusebija, melski už mus!

. Naujienos | 0

Šiandien švenčiame Palaimintosios Eusebijos Palomino Yenes šventę!

Iš Jono Pauliaus II pamokslo (25 balandžio 2004)

Viešpats tarė Petrui:  „Sek paskui mane!” Taip pat ir Sesuo Eusebija Palomino, iš Marijos Krikščionių Pagalbos Dukterų, vieną dieną išgirsta Dievo kvietimą ir atsako savo tvirtu dvasingumu ir giliu nusižeminimu kasdienybėje, kaip gera salezietė, vedama didžios meilės Eucharistijai ir Skaistumui.

Svarbiausia jai buvo mylėti ir tarnauti, likti ištikimai salezietiškam šūkiui: “ Duok man sielas, visa kita pasiimk!

Savo radikaliais pasirinkimais Sesuo Eusebija Palomino  mums visiems, o ypatingai šių laikų jaunimui ,  parodo kelią į  šventumą.

 

Palaimintoji Eusebija Palomino, melski už mus!