Brolių ir sesių saleziečių susitikimas Telšiuose

. Naujienos | 0
Vasario 20 d. Palemono bendruomenės sesės s. Lina, s. Liucija ir s. Irutė nuvyko į Telšius aplankyti ten gyvenančius brolius saleziečius misionierius. Susitikimas prasidėjo dalyvavimu Šv. Mišiose, kurias broliai koncelebravo Telšių V. Borisevičiaus katalikiškoje gimnazijoje. Po jų broliai supažindino seses su Telšių miestui svarbiomis vietovėmis. Bendrystės ir susipažinimo susitikimas su atvykusiais į Lietuvą broliais misionieriais, Ryan Oliver Bautista iš Filipinų ir Alexis Danilo  Garro iš Argentinos, baigėsi pietumis saleziečių bendruomenėje.