• „SEK PASKUI MANE!“

  Lk 5, 27

 • „DRĄSOS, BŪKITE LINKSMOS, MYLĖKITE IR UŽJAUSKITE VIENA KITĄ“

  Šv. M. D. Mazzarello

 • „BUDĖKITE IR MELSKITĖS“

  Lk 21, 34

 • „UGDYMAS YRA ŠIRDIES DALYKAS“

  Šv. Kun. J. Bosko

Jubiliejus

. Naujienos | 0

1972 m. rugpjūčio 5- oji yra labai svarbi diena visoms Marijos Krikščionių Pagalbos Dukterims (salezietėms), pasklidusioms po platųjį pasaulį. Prieš 150 metų buvo įkurta seserų saleziečių vienuolija. Apima didžiulis džiaugsmas, kad ir mes galime švęsti šią šventę. Minime šį jubiliejų … Skaityti daugiau…

Šv. Marija Dominyka Mazzarello

. Naujienos | 0

Šiandien švenčiame šv. Marijos Dominykos Mazzarello šventę. Ji su kun. J. Bosko įsteigė seserų saleziečių vienuoliją. Melskime jos užtarimo.   O šventoji Marija Dominyka, kuri Šventosios Dvasios vedama ir klusni Dievo veikimui, su kūrybiška ištikimybe priėmei kunigo Jono Bosko planą. … Skaityti daugiau…