Atvelykis Dienos Centre

. Naujienos | 0

Gegužės 1 dieną Dienos Centre vyko Atvelykio popietė, kurią organizavo buvusios Vaikų Dienos Centro auklėtinės šaulės Evelina ir Kamilė. Merginos vaikams paruošė įdomių žaidimų, estafečių, kurių metu DC vaikai ieškojo paslėptų užduočių, mokėsi pasitikėti draugu, padėti draugui įveikti kliūtis. Dienos žaidimus vainikavo šokoladinių kiaušinių paieška miškelyje. Vaikai dėkojo Dievui už įdomiai praleistą laisvadienį ir linkėjo šaulėms Evelinai ir Kamilei sėkmės jų pasirinktame kelyje.

s.Irutė FMA

 

Misionieriaus Ruandoje, Kun. Hermano Šulco SDB apsilankymas pas seseris salezietes 

. Naujienos | 0
2019 balandžio 6 -7 dienomis Kauno (Palemono) seserų saleziečių bendruomenėje viešėjo kun. Hermanas Šulcas SDB, kuris jau 40 metų yra misionierius Ruandoje. Taip pat šiais metais jis švenčia 50 metų kunigystės jubiliejų ir 80 – metį. Kun. Hermanas su sesėmis pasidalijo misijų Ruandoje patirtimis, kasdieniais džiaugsmais ir iššūkiais, kuriuos patiria tarnaudamas Afrikoje. Sekmadienį aukojo Šv. Mišias Kauno Palemono parapijos bažnyčioje, kurių metų sakė parapijiečiams homiliją. Šv. Mišių pabaigoje seserys ir saleziečiai bendradarbiai pasveikino kun. Hermaną su jo jubiliejiniais metais.

Saleziečių šeimos rekolekcijos

. Naujienos | 0

2019-02-08/09 dienomis Kauno Palemono parapijos svečių namuose vyko saleziečių šeimos narių rekolekcijos, kuriose dalyvavo Kaune gyvenantys saleziečiai bendradarbiai ir seserys salezietės: s. Liucija Grybaitė FMA, s. Lina Minelgaitė FMA, s. Irutė Dovydaitytė FMA.

Rakolekcijose pirmąją konferenciją vedė salezietis bendradarbis Eugenijus Mačiukas. Jis dalinosi Šv. kun. Maksimiljono Kolbės mintimis apie Mariją, jog turime mokytis mylėti Jėzų taip kaip Marija jį mylėjo. Ragino klausti savęs ar aš kasdien sąmoningai apsisprendžiu gyventi su Marija.

Kauno kunigų seminarijos klierikas, salezietis bendradarbis, Martynas Povylaitis kalbėjo apie saleziečių bendradarbių dvasingumą. Jis teigė, kad priklausymas draugijai prasideda asmeniniu pažadu, kuriuo išreiškiamas pasiryžimas išgyventi krikštą. Saleziečių bendradarbiai pirmiausia patys yra atsakingi už savo salezietišką formaciją. Svarbu gilintis į savo šaknis ir liudyti tai pasauliui. Būti saleziečiu bendradarbiu yra pašaukimas, kuris trunka visą gyvenimą.

Šeštadienį į svečius atvyko Skardupio parapijos klebonas kun. Petras Algirdas Kanapka, kuris susitikimą pradėjo klausimu ir pamąstymu apie tai koks mano gyvenimo tikslas, kaip svarbu mylėti ir priimti save tokį koks esu. Jis teigė, kad priimdamas save galiu priimti kitą, kuris taip pat yra netobulas, bet Dievo mylimas. Iš to kyla dėkingumas ir džiaugsmas. Nuodėmė mus sukausto, apipina baime. Per išpažintį įvyksta susitaikinimas. Dievo prašome atleidimo, kuris jau yra duotas visiems laikams. Einu išpažinties ne prašyti atleidimo, bet atsiprašyti už apsileidimus.

Kunigo pasidalintos mintys kvietė susimąstyti apie atleidimo svarbą. Atleisdami išsilaisviname ir duodame galimybę kitam žmogui išsilaisvinti. Atleidimo esmė – tai skausmo išreiškimas. Įžeidime, neišsakytame skausme veikia puikybė, kuri neleidžia būti pažemintu.

Paskutinę konferenciją rekolekcijų metu vedė kun. Massimo Bianco SDB. Jis pasidalino mintimis apie tai kaip kun. Bosko išgyveno sunkumus, kaip buvo pasiryžęs viskam, kad padėtų jaunimui.

Dėkojame Viešpačiui už šį bendrystės ir širdžių atnaujinimo laiką.