Su kun. Jono Bosko švente!

. Naujienos | 0

Su kun. J. Bosko švente!!! Džiaugiamės vėl galėdami pasveikinti jus visus su kun. J. Bosko švente: brangius Mokytojus, pedagogus, bendruomenės draugus, geradarius, vaikus ir jaunimą, mylimus parapijiečius. Būkite linksmi ir darykite gera! Šia proga, norime pasidalinti su jumis NAUJIENA: atrasta pirmoji (taigi, pati seniausia) su kun. J. Bosko daryta nuotrauka (1858/1868 m. Turine, Italijoje). Dienos šviesą išvydusi pirmoji, bet atrasta iš visų paskiausiai, 2002 m. Po to, sekė įvairūs tyrinėjimai, norint nustatyti ar tai tikrai kun. J. Bosko atvaizdas. Šį darbą vykdė salezietis ir istorikas kun. Pranciškus Motto.

Be galo džiaugiamės šiuo atradimu ir linkime jums visiems gražios kun. Jono Bosko šventės!

Šv. kun. Jonai Bosko, melski už mus!

Viešnia iš Romos

. Naujienos | 0

Spalio pabaigoje, pas mus atvyko iš Romos viena iš vyresniųjų seserų, japonė ses. Marija Assunta Sumiko Inoue. Nors viešnia buvo labai paprasta ir nuoširdi, bet jos apsilankymas nebuvo jau toks paprastas ir eilinis. Ji atvyko pas mus kanoninei vizitacijai, kuri įvyksta kartą per 6 metus. O išvertus į lietuvių kalbą, tai būtų – atvyko pasidomėti mūsų bendruomeninio gyvenimo, apaštalavimo atnešamais džiaugsmais ir iššūkiais, seseriškai išklausydama kiekvieną iš mūsų ir įnešdama naujo impulso salezietiškai dvasiai. Tuo tikslu, lankėsi mūsų apaštalavimo vietose ir susitiko su mūsų ugdytiniais, Palemono ir Kaišiadorių parapijų Klebonais; su Kauno ir Kaišiadorių vyskupijų vyskupais, o taip pat ir su kai kuriais saleziečių šeimos nariais: broliais saleziečiais, saleziečiais bendradarbiais.

Pasinaudodamos galimybe ir tokia reta bei nuostabia proga, mes pasidalinome su ses. Marija Assunta Sumiko Inoue dalele Lietuvos grožio: parodėme savo pasididžiavimą- Kryžių kalną, aplankėme Gailestingumo miestą Vilnių su Gailestingumo Motinos koplyčia ir Gailestingojo Jėzaus šventove, Vilniaus Arkikatedrą ir šv. Onos bažnyčią, Gedimino pilį.

Laikas toks trumpas, o norai pasidalinti tokie dideli! Tad apsikeitusios savosiomis „saulėmis“, tiek fizine, tiek dvasine prasme, su nekantrumu lauksime sekančio susitikimo Lietuvoje.

Ses. Linos Minelgaitės FMA pašvęstojo gyvenimo 25 – etis

. Naujienos | 0

Spalio 5 dieną Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų Instituto sesuo Lina Minelgaitė FMA minėjo Kauno Palemono parapijos bažnyčioje vienuolinio gyvenimo 25 – metį. Šv. Mišių aukai vadovavo Kauno Palemono parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis, koncelebravo broliai saleziečiai. Eucharistijoje dalyvavo Palemono bendruomenės seserys salezietės, broliai saleziečiai, saleziečiai bendradarbiai, ses. Linos tėveliai ir artimieji. Dėkojame Viešpačiui už jos pašaukimo dovaną ir nuolankią tarnystę.