Šv. Jono Bosko šventė

. Naujienos | 0

Šiandien švenčiame mūsų Įkūrėjo Šv J. Boksko šventę.  Dalinamės jo mintimis apie maldą

 

Šv. Jono Bosko mintys apie maldą

Reikia melstis su nepaliaujama viltimi, kad būsime išklausyti. Kas meldžiasi abejodamas, kad bus išklausytas – įžeidžia Dievą, kuris tikrai išklauso tuos, kurie meldžias su gyvu tikėjimu ir begaline viltimi. Kada prašome malonės, atsiduodame Dievui, kaip sūnus atsiduodtų, jei į Jį buvo kreipiamasi su pasitikėjimu.

Žinokite, kaa į savo brangios mamos rankas. Meldžiantis šiuo būdu malda tampa galinga. Niekada pasaulyje nėra girdėta, kad Dievas neišklausyd Dievas išklauso mūsų maldas tuo būdu ir tuo laiku, kada mato, kad mums to labiausiai reikia mūsų sielų šventėjimui ir Dangaus Karalystės laimėjimui.

Kada būsime kitame pasaulyje, aiškiai pamatysime, kokie veiksmingi buvo mūsų maldų žodžiai. O jeigu mūsų maldos nedavė vaisių, tai reiškia, kad mes tinkamai nesimeldėme.

Taigi, žiūrint į šiuos trumpus pastebėjimus, matome, kad negalime melstis be pasiruošimo. „Prieš darydamas įžadą, pergalvok jį; nebūk žmogumi, kuris bando Viešpatį“(Sir 18, 23). Apmąstyk tą garbę prieš prisistatydamas dangaus ir žemės Viešpačiui, apmąstyk ir tai ko nori prašyti Dievo, pasirink tokią maldą, kuri labiausiai atitiktų tavo aplinkybes ir poreikius, stoki prieš Dievą su artimais tavo širdžiai žodžiais, kuriuos moki mintinai arba skaityk iš knygos. Tokiu būdu tu melsies tiesoje ir dvasioje.