ses. Jolantos FMA amžinieji įžadai

. Naujienos | 0

Rugsėjo 24 d., Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo Katedroje, ses. Jolanta FMA sudėjo amžinuosius įžadus Marijos Krikščionių Pagalbos Institute. Džiaugsmingai ištardama „Taip“ Viešpačiui, įsipareigojo savo gyvenimą paaukoti jaunimo auklėjimui ir jo gerovei. Tad saulėtą rudens popietę, į Kaišiadorių Katedrą susirinko ses. Jolantos artimieji, kunigai ir jaunimas iš gretimų parapijų. Dalyvavo Čekijos ir Lietuvos seserys salezietės bei broliai saleziečiai. Po džiaugsmingos liturgijos, bendrystę džiugiai tęsėme prie vaišių stalo.