Pasninkas, kuris patinka Viešpačiui

. Naujienos | 0

Pasninkauk nuo kitų teisimo:
atrask Kristų, kuris gyvena juose.

Pasninkauk nuo įžeidžiančių žodžių:
prisipildyk gydančiais žodžiais.

Pasninkauk nuo nepasitenkinimo:
prisipildyk dėkingumu.

Pasninkauk nuo pykčių:
prisipildyk kantrumu.

Pasninkauk nuo pesimizmo:
prisipildyk krikščioniška viltimi.

Pasninkauk nuo nenaudingų rūpesčių:
prisipildyk pasitikėjimu Dievu.

Pasninkauk nuo skundimosi:
prisipildyk gyvenimo žavesiu!

Pasninkauk nuo atkaklaus spaudimo:
prisipildyk nepaliaujama malda.

Pasninkauk nuo kartėlio:
prisipildyk atleidimu.

Pasninkauk nuo savęs sureikšminimo:
prisipildyk rūpesčiu kitais.

Pasninkauk nuo nerimo:
įsipareigok skleisti  Dangaus Karalystę.

Pasninkauk nuo vengimo:
prisipildyk entuziastingu tikėjimu.

Pasninkauk nuo viso to, kas atskiria tave nuo Jėzaus:
prisipildyk visu tuo, kas prie Jo priartina!

Šaltinis: www.facebook.com/FAMIGLIA-SALESIANA-36558586724/