Kun. Bosko šventė Palemone

. Naujienos | 0

2019 sausio 31 dieną Palemone šventėme Šv. kun. Jono Bosko šventę.
Palemono bendruomenės seserys salezietės ir Kaune gyvenantys saleziečiai bendradarbiai iškilmingoms vakaro Šv. Mišioms susirinko į Palemono parapijos bažnyčią. Eucharistijai vadovavo Palemono parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis. Šv. Mišių metu, po evangelijos, salezietės bendradarbės pažadą sudėjo Monika Bankauskaitė. Šv. Mišių pabaigoje kunigai susirinkusius tikinčiuosius laimino su Šv. kun. Jono Bosko relikvija, norintys tikintiejį ją pagerbė pabučiavimu. Bendrystės vakaras tęsėsi seserų saleziečių namuose. Susirinkusi salezietiškos šeimos dalis pasveikino Moniką tapus jos nare, vaišinosi ir dalinosi prisiminimais apie 2019 sausio 25 d. pas Viešpatį iškeliavusią saleziečių šeimos Lietuvoje atkūrimo iniciatorę Liuciją – Margaritą Atkočiūnienę.