• „SEK PASKUI MANE!“

  Lk 5, 27

 • „DRĄSOS, BŪKITE LINKSMOS, MYLĖKITE IR UŽJAUSKITE VIENA KITĄ“

  Šv. M. D. Mazzarello

 • „BUDĖKITE IR MELSKITĖS“

  Lk 21, 34

 • „UGDYMAS YRA ŠIRDIES DALYKAS“

  Šv. Kun. J. Bosko

Pranciškus saleziečiams: būkite konkretūs!

. Naujienos | 0

Šiandien švenčiame mūsų vienuolijos įkūrėjo, kun. Jono Bosko iškilmę.  Tai didelė šventė ne tik mums, bet visai Saleziečių Šeimai. Dalijamės Popiežiaus Pranciškaus mintimis. Šventojo Jono Bosko, saleziečių steigėjo ir vargstančių gatvės vaikų globėjo žinia Bažnyčiai ir pasauliui buvo revoliucinė tais … Skaityti daugiau…

Šv. Pranciškus Salezas

. Naujienos | 0

 Sausio 24 d. minime Pranciškų Salezą (1567–1622) – mūsų vienuolijos globėją.    Pasišventimo malda  Viešpatie,  tavo akivaizdoje – skurdi vargana širdis, dėl tavo gerumo patyrusi malonių jausmų; tačiau ji per silpna ir bereikšmė, kad nuveiktų tuos gerus darbus, kuriuos norėtų … Skaityti daugiau…

Pal. Laura Vikunja

. Naujienos | 0

Paauglė, seserų saleziečių auklėtinė. 1891 – 1904 Minėjimas – sausio 22 d. Šiandien minime palaimintąją Laurą Vikunją. Laura gimė Santjage (Čilėje) 1891 metais. 1900 metais ji buvo priimta Į Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų kolegiją, netoli Andų kalnų, Argentinoje. Sekančiais metais … Skaityti daugiau…