• „SEK PASKUI MANE!“

  Lk 5, 27

 • „DRĄSOS, BŪKITE LINKSMOS, MYLĖKITE IR UŽJAUSKITE VIENA KITĄ“

  Šv. M. D. Mazzarello

 • „BUDĖKITE IR MELSKITĖS“

  Lk 21, 34

 • „UGDYMAS YRA ŠIRDIES DALYKAS“

  Šv. Kun. J. Bosko

Marijos Krikščionių Pagalbos šventė

. Naujienos | 0

Gegužės 24 dieną, penktadienį, saleziečių šeima Lietuvoje ir visame pasaulyje  iškilmingai šventė Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos šventę. Palemono parapijoje, kur įsikūrusi seserų saleziečių bendruomenė, buvo švenčiami Marijos Krikščionių pagalbos atlaidai.  Eucharistijai vadovavo Kauno arkivyskupijos vyskupas Algirdas Jurevičius, koncelebravo mons. … Skaityti daugiau…

Šv. Marijos Dominykos Mazzarello šventė Palemono bendruomenėje

. Naujienos | 0

2019 gegužės 13 d. saleziečių šeima visame pasaulyje švenčia Marijos Krikščionių pagalbos dukterų instituto įsteigėjos Šv. Marijos Dominykos Mazzarello šventę. Palemono bendruomenės sesės šią šventę šventė kartu su Palemono parapijiečiais ir saleziečiais bendradarbiais. Vakaro Šv. Mišių aukai Palemono bažnyčioje vadovavo … Skaityti daugiau…