• „SEK PASKUI MANE!“

  Lk 5, 27

 • „DRĄSOS, BŪKITE LINKSMOS, MYLĖKITE IR UŽJAUSKITE VIENA KITĄ“

  Šv. M. D. Mazzarello

 • „BUDĖKITE IR MELSKITĖS“

  Lk 21, 34

 • „UGDYMAS YRA ŠIRDIES DALYKAS“

  Šv. Kun. J. Bosko

Palaimintoji Eusebija, melski už mus!

. Naujienos | 0

Šiandien švenčiame Palaimintosios Eusebijos Palomino Yenes šventę! Iš Jono Pauliaus II pamokslo (25 balandžio 2004) Viešpats tarė Petrui:  „Sek paskui mane!” Taip pat ir Sesuo Eusebija Palomino, iš Marijos Krikščionių Pagalbos Dukterų, vieną dieną išgirsta Dievo kvietimą ir atsako savo … Skaityti daugiau…

Pasaulinė Pašvęstųjų dienos šventė

. Naujienos | 0

2020 m. vasario 2 d. Kauno ( Palemono) bendruomenės sesės Pasaulinę Pąšvęstojo gyvenimo dieną šventė dalyvaudamos šv. Mišiose Kauno arkikatedroje bazilikoje, kartu su kitų kongregacijų broliais ir sesėmis tarnaujančiais Kauno arkivyskupijoje. Eucharistijai vadovavo Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vysk. Algirdas Jurevičius. … Skaityti daugiau…