Vyresniosios metinis apsilankymas Lietuvos bendruomenėse

. Naujienos | 0
2019 vasario 18- 23 dienomis  seserų  saleziečių bendruomenėse lankėsi Čekijos – Lietuvos inspektorijos vyresnioji s. Jana Svobodova’ FMA  ir s. Zdenka Svedova’ FMA.
s. Jana Svobodova’ FMA mūsų bendruomenėse seserims skaitė konferenciją tema “Ištikimybė pašaukimui”.
Apsilankymo metu s. Jana SvobodovaFMA, lydima s. Ingos Rukaitės FMA, aplankė Kauno senamiestį, susipažino su klieriku Martynu Povylaičiu ASC, kuris jai pristatė Kauno kunigų seminarijos bažnyčią. Šioje bažnyčioje prieš komunizmo laikus dirbo broliai saleziečiai. Penktadienio popietę sesės aplankė Neveronių kapines, kuriose prieš metus buvo palaidota s. Birutė Demkutė FMA  ir meldėsi už ją.
Seserų iš Čekijos apsilankymai yra puiki galimybė pasidalinti patirtimi, padiskutuoti, išgyventi bendrystę.