Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos 30 – metis

. Naujienos | 0

 

Kovo 15 d. Saleziečių Šeimoje turėjome džiugią šventę: minėjome Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos 30 – metį! Taigi, ir brolių Saleziečių buvimo Vilniuje gražią sukaktį!

Tikroji parapijos įsikūrimo data – 1990 m. kovo 12 – oji, tačiau broliai Saleziečiai nutarė šį jubiliejų minėti sekmadienį, nes tai yra ne tik Jų bendruomenės ar Saleziečių Šeimos šventė, bet ir visos Lazdynų bendruomenės. Esame viena didelė šeima, tad labai yra svarbu ir tinkama bendrystei bei susitikimui diena! O ji buvo tikrai nuostabi: saulėta ir su daugybe veidų, pasipuošusių šypsena bei dėkingumu.

Šeimos šventėje, kurioje dalyvavo Lazdynų bendruomenės nariai, broliai Saleziečiai bei jų geradariai ir bendradarbiai, seserys Salezietės, buvo ir svarbus svečias, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, kuris aukojo iškilmingas šv. Mišias.

Džiaugiamės ir dėkojame Dievui už tokią didelę šeimą!

Foto Piercarlo Manzo SDB