Šv. Pranciškaus Salezo šventė

. Naujienos | 0

2022 m. sausio 24 d. Saleziečių šeima švenčia Šv. Pranciškaus Salezo,  Vyskupo ir Bažnyčios Daktaro šventę. Šiais metais sukanka  400 metų nuo jo mirties (1622- 2022).

Minint 150 metų nuo seserų saleziečių FMA Instituto įsteigimo (1872- 2022), įdomu sugrįžti prie kai kurių nuorodų, esančių Instituto šaltiniuose, kurias surinko ir pagilino ses. Piera Cavaglia.

„Kaip ir Saleziečių kongregacijai, taip pat ir kun. Bosko seserų Institutui lemiamos  įsteigimo proceso datos išpuola kaip tik  per Šv. Pranciškaus Salezo šventę.  Šias įžvalgas beliko realizuoti salezietiškoje dvasioje  1872 m. sausio 29 d.„ (Kronistorija  I , 273-274).

Vienuolinių įžadų dieną (1872 m. rugpjūčio 5 d.) kun. Bosko, besikalbėdamas su pirmosiomis Marijos Krikščionių pagalbos dukterimis,  pasirenka Šv. Pranciškų Salezą kaip modelį.“ (Kronistorija 1, 300).

Seserys pataria: „Darykite laisvai tai, ko reikalauja meilė“ (L 35,3). Tokius panašius žodžius ir Šv. Pranciškus Salezas rašo Šv. Joanai Pranciškai Šantalietei: „ Viską darykite vedami meilės, nieko nedarykite per prievartą“.  (Laiškai Šantalietei 14-10-1604, X359). Saleziečių  Rektorius šią frazę pasirinko ir 2022 m. Strennai.

Šventasis Ženevos vyskupas, persmelktas optimizmo savo penitentus drąsino: „Gyvenkite džiugiai, nes mūsų Dievas yra džiaugsmo Dievas“. „Sveiki ar sergantys, visuomet keliaukime su džiaugsmu“. „Džiaukitės, nežiūrint visų nepasisekimų“.

Marija Dominyka savo seseris  FMA taip pat ragina džiaugtis: „Džiaugsmas- tai šventumo ženklas tos širdies, kuri labai myli Viešpatį“. (L 60,5).

Pasikliaujame mūsų Globėju Pranciškumi Salezu ir prašome Jo užtarimo.