Šv. Dominyko Savio šventė

. Naujienos | 0

Gegužės 6 d. minime Šv. Dominyką Savio. Jis buvo  Šv. Jono Bosko auklėtinis. Gimė Italijoje, Riva dalyje, netoli Turino,  1842m. balandžio 2 d.

1854 m. spalio  2 d. Dominykas sutiko kun. Bosko.   Tuomet kun. Bosko  „atpažino jame Viešpaties Dvasią ir liko nustebęs dėl darbų, kuriuos Dievo malonė jau vykdė toje širdyje“.

Dominykas  Savio mirė 1857 m. kovo 9 d. (turėjo tik 15 metų), ramiai sušukdamas:“O! Kokius gražius dalykus matau…!“

Prašome jo užtarimo sau, o ypatingai vaikams ir jaunimui.

 

Šv.  Dominykai, kuris kunigo Bosko mokykloje

išmokai keliauti šventumo keliu,

padėk ir mums pamilti Jėzų ir Mariją

su tokiu apaštališku uolumu artimo išganymui,

kad  mes geriau trokštume mirti

negu nusidėti ir pasiekti  amžinąjį gyvenimą. Amen.