Susitikimai su Šventuoju Tėvu

. Naujienos | 0

Šiais metais turėjome ypatingas dvi rugsėjo dienas, t. y. 22-23 d. Nepaprastos jos buvo ne tik mūsų bendruomenei, bet ir visai Lietuvai. Mus aplankė Popiežius Pranciškus! Suvokiame, kokia tai didelė Dievo dovana ir palaima mūsų tautai!

Dalyvavome susitikimuose su Šv. Tėvu Vilniuje ir Kaune. Į Vilnių keliavome su dideliu jaunimo būriu, kurių pakili ir džiugi laukimo nuotaika nugalėjo jų nuovargį, nepatogumus, dienos žvarbą. Jaunimą palietė Popiežiaus Pranciškaus paprastumas, jo siunčiamos žinios aiškumas. Karolina dalinosi, kad Šv. Tėvo kalba jai buvo suprantama, paprasta, aiški, nenuobodi. Justinai labiausiai įsiminė, kad Popiežius kvietė jaunus žmones prisiminti savo tautos istoriją, ieškoti vienybės tarpusavyje. Ją taip pat palietė tai, kad  Popiežius Pranciškus kalboje minėjo lietuvišką realybę: krepšinio komandas, mūsų upių pavadinimus, mūsų tautos istoriją. Tai toks artimas ir savas žmogus!

Ne ką mažiau  svarbūs Popiežiaus žodžiai buvo ir mums, seserims. Jo kalba Šv. Mišių metu ir Kauno arkikatedroje bazilikoje – puiki galimybė peržiūrėti savo asmeninį ir bendruomeninį gyvenimą, mūsų kasdienybės prioritetus, kad Šv. Tėvo žodžiai taptų gyvenimu.