su Šv. Kalėdom!

. Naujienos | 0

Kalėdos 2021

„Nebijokite! Štai aš skelbiu jms gerąją naujieną, kuri bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas“ (Lk2,11)

„Kalėdos yra tada, kai tu kiekvieną dieną nusprendi gimti iš naujo ir į savo sielą įsileidi Dievą.

Esi tu Kalėdų eglutė, kai atlaikai didžiuosius gyvenimo sunkumus. Kalėdinės dekoracijos esi tu, kuomet dorybės puošia tavo gyvenimą. Tu esi Kalėdų varpas, kada kvieti taisytis ir sieki susitaikinimo.

Tu esi Kalėdų šviesa, kai savo gyvenimu, kantrybe, linksmumu ir geranoriškumu nušvieti kelią kitiems. Kalėdų angelas esi tu, kai neši pasauliui ramybės, teisingumo ir meilės žinią. Tu esi Kalėdų žvaigždė, kai nukreipi kažką į Dievą. Taip pat tu esi ir tie trys karaliai, kai daliniesi su kitais, nelaukdamas atlygio. Kalėdų muzika esi tu, kai savyje nurimsti. Tu esi Kalėdų dovana, kai tampi tikras draugas ir brolis savo artimui.

Tu tampi kalėdiniais sveikinimais, kai atleidi, palaikai ramybę, o taip pat kai kenti. Tu esi Kalėdų vakarienė, kai duona ir viltimi pasotini vargšą, kuris yra šalia tavęs.

Tu esi Kalėdų naktis, kada nuolankiai, sąmoningai, be triukšmo ir iškilmių, tyloje priimi gimusį pasaulio Atpirkėją. Tu esi šypsena, pasitikėjimas, švelnumas ir vidinė taika, kuri kuria karalystę tavyje.“ (Popiežius Pranciškus)

Gražių, viltingų Kalėdų ir Dievo gailestingumo pripildytų Naujųjų metų!

Seserys salezietės