Su Marijos Krikščionių Pagalbos švente

. Naujienos | 0

Gegužės 24 d. saleziečių šeima visame pasaulyje mini Švč. M.Marijos Krikščionių Pagalbos šventę.

 

Penki faktai, kuriuos reikia žinoti apie Mariją Krikščionių Pagalbą

  • Pirmieji krikščionys iš Graikijos, Egipto, Antiochijos, Efeso, Aleksandrijos ir Atėnų Palaimintąją Mergelę Mariją vadino „Krikščionių Pagalba“.
  • Buvo prašoma Marijos Krikščionių Pagalbos užtarimo Lepanto ir Vienos kovose.
  • 1814 m. Napaleonas pasirašė savo atsisakymą, o 1815 m., kuomet Bažnyčia atgavo savo poziciją ir dvasinę galią, popiežius Pijus VII 24 gegužės įsteigė Marijos Krikščionių Pagalbos šventę, kad po įkalinimo įamžintų savo sugrįžimą į Romą.
  • Pamaldumą į Mariją Krikščionių Pagalbą ypatingai skleidė kun. Bosko. Jis Mariją pasirinko pagrindine Saleziečių šeimos, jos darbų globėja ir įkvėpėja.
  • 2015 m. popiežius Pranciškus savo apaštalinės kelionės į Turiną metu pasakė, kad jis taip pat buvo auklėjamas saleziečių mokykloje ir ten, dar vaikystės metais, išmoko mylėti Mariją Krikščionių Pagalbą.

Marija, Krikščionių Pagalba, melski už mus!