Sausio 15 d. minime pal. kun. Aloyzą Variarą

. Naujienos | 0

Salezietis, kunigas, misionierius
1875 m. sausio 15 d. – 1923 m. vasario 1 d.
Mirė 1923 m. vasario mėn. 1 d. sulaukęs 48 m.

2002 m. balandžio mėn. 14 d. popiežius Jonas Paulius II paskelbė kun. Aloyzą palaimintuoju.
Minėjimas – sausio 15 d. 

Užtariant pal. Aloyzui  Variara, meldžiame malonių kenčiantiems ir labiausiai tų malonių trokštantiems.

MALDA

Viešpatie, kuris per pal. Aloyzą Variara, parodei mums nuostabų atsidavimo kenčiantiems pavyzdį ir savo tyliu troškimu suteikei nuoširdžią tarnystės dvasią, davei drąsos pamilti labiausiai vargstančius, suteikei  tvirtumo nugalėti sunkumus.  Prašome malonės, kad viso to trokštume su tikėjimu per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

 

Daugiau apie pal. kun. Aloyzą rubrikoje “Mūsų šventieji”.