Piligrimystė šv. Jono Bosko pėdomis ir jo kanonizacijos 85 metų jubiliejus

. Naujienos | 0

Saleziečių Bendradarbiai  gavėnios laiką pradėjo kelione po gimtąsias šv. J. Bosko vietas. Grupelę lydėjo kun. Renaldas Šumbrauskis ir ses. Liucija Grybaitė FMA. Per tris dienas piligrimai ne tik aplankė su Šv. kun. Jono Bosko gyvenimu ir veikla susijusias vietas, bet ir pasisėmė salezietiškos dvasios, meldėsi, prašė šventųjų globos ir užtarimo. Kiekvieną kelionės dieną vainikavo Eucharistija.  Piligrimai grįžo kupini vilties ir troškimo „dalytis savo kelione”.

Piligrimystės akimirkas pratęsė seserų saleziečių ir bendradarbių susitkimas, įvykęs balandžio 1 dieną Kaune, Palemone. Buvo švenčiama Eucharistiją, kurioje paminėjo Kunigo Bosko kanonizacijos 85 metų jubiliejų. Po šv. Mišių, prie bendrystės stalo, buvo dalijamasi Dievo stebuklais kasdienybėje, o po to meldėmės prie kun. Bosko relikvijos. 

Dėkojame Dievui už Kunigą Bosko, kuris mus suburia į vieną, salezietišką šeimą!