Piligriminė kelionė į Turiną

. Naujienos | 0
Birželio 25 –  liepos 4 dienomis saleziečių bendradarbiai, Kauno salezietiško dvasingumo gimnazijos "Vyturys" mokytojai ir Kauno Palemono parapijos parapijiečiai lydimi s. Liucijos Grybaitės FMA ir Kauno Palemono parapijos klebono kun. Renaldo Šumbrauskio vyko į Turiną. Piligriminės kelionės tikslas buvo geriau pažinti Šv. kun. Jono Bosco asmenį ir salezietišką dvasingumą. Kelionės metu piligrimai aplankė Šv. kun. Jono Bosco gimtinę ir Valdoko, salezietiško dvasingumo ir veiklos lopšį. Šioje patirtyje Turine keliauninkus lydėjo broliai saleziečiai Bruno Ferrero SDB ir Giuglio SDB. Kelionės metu piligrimai taip pat aplankė Milano katedrą, Certosa di Pavia esantį kartūzų vienuolyną, Gardos ežerą, Adrijos jūrą, Veneciją, Veroną ir Paduvą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FMA seserys inf.