Palaimintasis Artemide Zatti

. Naujienos | 0

Šiandien, lapkričio 13 d. minimas brolis salezietis, medikas ir slaugytojas Artemide Zatti. Gim. 1880 m. spalio 12 d. Nuo pat mažens buvo pratinamas prie darbo ir aukos. 1897 m. lankė saleziečių parapiją. Ten daugiau sužinojo apie kun. Bosko. Panoro tapti saleziečiu, bet slaugydamas vieną ligonį pats suserga. Pasveikęs visą savo gyvenimą skiria ligonių slaugymui. Vadovauja ligoninėms, tampa diplomuotu vaistininku ir slaugytoju. 1908 m. tampa broliu saleziečiu  (ne kunigu). Argentina buvo jo nepaliaujamo apaštalavimo žemė. Tęsiasi tolimesnis jo maldos, tarnystės ir vargo pripildytas gyvenimas iki 1951 m. kovo 15 d., kada miršta nuo nepagydomos ligos. Jo palaikai ilsisi saleziečių koplyčioje Viedmoje. Popiežius Jonas Paulius II 2002 m. balandžio 14 d. brolį Artemide Zatti paskelbė Palaimintuoju.

Viešpatie, per Palaimintojo Artemide Zatti užtarimą , prašome, kad vis daugiau jaunuolių išdrįstų Tave sekti iš arčiau.