Pal. Laura Vikunja

. Naujienos | 0

Paauglė, seserų saleziečių auklėtinė.
1891 – 1904
Minėjimas – sausio 22 d.

Šiandien minime palaimintąją Laurą Vikunją. Laura gimė Santjage (Čilėje) 1891 metais. 1900 metais ji buvo priimta Į Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų kolegiją, netoli Andų kalnų, Argentinoje. Sekančiais metais priėmė Pirmąją Komuniją ir, kaip Dominykas Savio, padarė šiuos pasiryžimus: mylėti Dievą visa savo širdimi, geriau mirti, bet nenusidėti, vis labiau pažinti Jėzų ir Jo neįžeisti. Po to, kai suprato, kad mama gyvena nuodėmėje, pasiaukojo Viešpačiui dėl jos atsivertimo.

Pirmasis biografas kun. Crestanello: „Laura slaptoje kentėjo širdyje. Vieną dieną apsisprendė paaukoti savo gyvenimą ir noriai priimti mirtį dėl mamos išgelbėjimo. Mane prašė palaiminti šį degantį troškimą. Aš dvejojau ilgai.“

Laura sustiprino askezę ir, su nuodėmklausio leidimu priėmė asmeninius evangelinius įžadus. Išsekinta aukos ir ligos miršta netoli Andų kalnų, Argentinoje 22 d. sausio 1904 metais.

Palaužta ligos ir kančios, paskutiniąją naktį patikėjo savo paslaptį mamai: „Mama, aš mirštu! Aš jau seniai prašiau Jėzaus, paaukodama savo gyvenimą už tave, kad iškovočiau tavo grįžimą pas jį… Mama, negi prieš numirdama nepatirsiu džiaugsmo matyti tave atsivertusią?“ Laidotuvių dieną mama vėl iš naujo priima sakramentus ir pradeda naują gyvenimą. Jos kūnas yra Bahia Blanca (Argentina) Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų koplyčioje.

1988 – aisiais popiežius Jonas Paulius II paskelbė Laurą Vikunją palaimintąja.

Malda

O palaimintoji, Laura Vikunja,

tu, kuri savo herojiškomis dorybėmis tapai panaši į Kristų,

priimki mūsų pasitikinčią maldą.

Išmelsk mums reikalingų malonių… ir padėk tyra širdimi paklusti Tėvo valiai.

Dovanok mūsų šeimoms ramybę ir ištikimybę.

Padaryk, kad mūsų, kaip ir tavo gyvenime, suspindėtų tvirtas tikėjimas, drąsus skaistumas,

dėmesinga meilė ir rūpestis broliais. Amen.

 

Šaltinis: https://www.cgfmanet.org