Marijos Krikščionių pagalbos atlaidai Kauno Palemono parapijoje

. Naujienos | 0

Š.m. gegužės 24 dieną, ketvirtadienį, Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapija iškilmingai šventė Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos atlaidus. Tai didelė mūsų vienuolijos šventė, nes šv. kun. J. Bosko norėjo, kad mūsų vienuolija būtų gyva padėka Marijai Krikščionių pagalbai. Prieš vakarines šv. Mišias bažnyčioje bendruomeniškai buvo giedotas Akatistas. Eucharistijai vadovavo mons. Vytautas Grigaravičius, koncelebravo kun. Virginijus Birjotas, kun. Renaldas Šumbrauskis ir kun. Vidmantas Balčaitis. Homilijoje mons. Vytautas priminė visus švč. M. Marijos titulus bei kvietė pastebėti joje mūsų, kaip krikščionių, pagalbą dvasiniam gyvenimui ir tikėjimui. Po homilijos saleziečio bendradarbio pažadus sudėjo Irma Čiapaitė ir Raimondas Žumbakys, įžadus atnaujino seserys salezietės, pažadus atnaujino saleziečiai bendradarbiai. Po Eucharistijos Marių gatve eita iškilminga procesija, kurioje buvo nešama Marijos Krikščionių pagalbos statula šventųjų kun. J. Bosko ir Marijos Mazzarello relikvijos. Procesijos metu buvo giedamos giesmės Švč. Mergelei Marijai, meldžiamasi Švč. Mergelės Marijos litanija. Po iškilmingo palaiminimo šventę vainikavo bendra agapė Jaunimo name-oratorijoje.

 

 

 

 

 


Palemono seserų informacija