Brolių saleziečių 28-oji Generalinė Kapitula

. Naujienos | 0

Italijoje, Turine, vasario 16 – kovo 14 dienomis vyko 28-oji brolių saleziečių Generalinė Kapitula. Ši Kapitula vyksta kas šeši metai.

1877 metais įvyko pirmoji Generalinė Kapitula, kurioje dalyvavo pats kunigas Jonas Bosko. Nuo tada praėjo 143 metai ir saleziečiai toliau atsinaujina, kad būtų aktualūs pasaulyje, kuriame vyksta gilūs pasikeitimai. Todėl  dar kartą 28-joje Generalinėje Kapituloje saleziečiai klausia savęs: kokių saleziečių reikia dabartiniam jaunimui šiandien?

Šioje Kapituloje Vyriausiuoju Saleziečių Rektoriumi šeštiems metams buvo perrinktas  kun. Ángel Fernández Artime.

28-oje Generalinėje Kapituloje dalyvavo 222 delegatai, atstovaujantys brolius saleziečius, esančius 133 pasaulio valstybėse.

Melskimės už  jaunimą ir visus brolius saleziečius, besidarbuojančius jų tarpe.

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto iš www.ans.org